Sist oppdatert: 04.02.2012 19:55

HSV-nytt

ARNE HEIMESTØL, LEDER I HSV
  Det var styremøte i Hedalen Skoles Venner fredag 3. februar. På dagsorden stod konstituering av styret, videre arbeid med planer for skolekjøkkenet og innsamling til kjøkkenprosjektet.

Nettsiden til HSV er oppdatert og viser styrets sammensetning fram til neste årsmøte.

Finn Holm Olsen er engasjert av styret til å være prosjektleder på kjøkkenutbygginga. Magne Omsrud, Reidun Storruste og Finn Holm Olsen (leder i gruppa) går nå gjennom merknader som kom inn på årsmøtet. Tegninger vil bli revidert og sendt til  kommunen for godkjenning.

Fram til påske gjennomfører HSV innsamlingsaksjon der målet er å fullfinansiere utbyggingen med penger og dugnadsbidrag. Minimumskostnadene på hele prosjektet er 700 000 kroner.