Sist oppdatert: 16.01.2012 07:22

Glade for gjenåpning

ARNE HEIMESTØL
  Fredag meldte vi at helsestasjonen i Begnadalen gjenåpnes. Hedalen helselag har engasjert seg sterkt i denne saken, blant annet gjennom brev til kommunen i 2009. Nå uttaler laget følgende:

Hedalen Helselag er glade for at Begnadalen helsestasjon tas i bruk igjen. 
 

Vi mener at befolkningen har krav på helsestajonstilbud i rimelig nærhet. Tilbudet er viktig forebyggende arbeid i en sårbar periode av livet for barn og foreldre. I saken ble det ikke framført noen gode grunner til nedlegging.

Vi mener at tilbudet på Begnadalen helsestasjon skal være godt og fullverdig. I tillegg til småbarnskontroll, veiledning, oppfølging og familierettet arbeid, skal det være gruppetilbud også i ytre del.
 

Helselaget har fra november 2009 fulgt med i prosessen rundt Helsestajonen for ytre del i Begnadalen.

Vi har samarbeidet med Begnadalen Sanitetsforening om  to skriftelige henvendelser  i saken. Den første uttalelsen hadde i tillegg  underskriftslister. Lagene har også bevilget kr 20 000 hver til utstyr, med klausul om bruk i ytre del.
 

Hedalen Helselag vil fortsette å engasjere seg i helsepolitiske spørsmål.