Sist oppdatert: 18.01.2012 06:55

Over landsgjennomsnittet

ARNE HEIMESTØL

Det legemeldte sykefraværet i Sør-Aurdal var i 3. kvartal 2011 på 6,6 %. Vang var lavest i Valdres med 4,3 %, og Øystre Slidre var oppe på 7,3 %.

Fra 2005 til  2009 steg sykefraværet i Sør-Aurdal fra 5,6 % til 7,1 %. De to siste årene har det ligget stabilt på 6,6 % i 3. kvartal.

Tallene ovenfor gjelder altså for hele kommunen og viser at sykefraværet i kommunen vår ligger over landsgjennomsnittet.

Når det gjelder arbeidsplassen Sør-Aurdal kommune, vil ikke rådmannen gi oss de siste tallene. Han viser til at kommunestyret har bedt om en nøyere gjennomgang av sykefraværet, og det vil bli laget en sak på dette så snart tallene for hele 2011 er klare.