Sist oppdatert: 23.01.2012 06:54

Referat etter møte om fornying av Hbu

LENE GRIMSRUD, TJENESTELEDER DRIFT OG VEDLIKEHOLD
 

Utgangspunkt for et møte på Hedalen barne- og ungdomsskole 16.1. var den viktige og imponerende jobben Hedalen Skoles Venner har gjort. Og det som er gjort i stand, skal også tas vare på.
 

Nå er skolen i veldig mye bedre forfatning enn på lenge. Derfor må vi sammen jobbe for å gjøre hverdagen enklere for hverandre og samarbeide og snakke i lag slik at vi sammen tar vare på det vi nå har.

 

Se disse dokumentene: