Sist oppdatert: 24.01.2012 06:43

Sør-Aurdal vil fyre mindre for sjura

ARNE HEIMESTØL
 

Kommunen planlegger enøktiltak i 12 kommunale bygg, en satsing som vil bety en årlig innsparing i strømutgifter på ca. 1,2 millioner kroner. I Hedalen kan dette bety betydelige tiltak på Hedalen barne- og ungdomsskole, Hedalsheimen og Kroken.

 

Valdreskommunene Sør-Aurdal, Nord-Aurdal og Vestre Slidre har gått sammen om et prosjekt der en samarbeider med firmaet AF Energi & Miljøteknikk AS om planlegging og gjennomføring av tiltak. Sør-Aurdal tok initiativet, og etter dette har arbeidet gått raskt framover. – Hver kommune har nå hver sin kontrakt, men prosessen fram dit var felles, og vi vil prøve å samarbeide en god del underveis også, både med samlinger, opplæring for driftspersonell o.l., sier tjenesteleder i drift og vedlikehold i vår kommune, Lene Grimsrud.

Basert på den såkalte EPC-modellen skal det satses på lønnsomme energitiltak som vil medføre at kommunale bygg også kan få nødvendig opprusting. I Hedalen kan dette blant annet bety  utskifting av gamle vinduer på skolen og i barnehagen, skifte av oppvarmingskilder, justering av ventilasjon og eksisterende systemer – med mer.

 

15. mars blir det befaring på Hedalen barne- og ungdomsskole. Kommunen har invitert Hedalen Skoles Venner til å være med på denne.

 

Vel 12 millioner
Rådmann Erland Odden opplyser at det er satt av 6,3 millioner i økonomiplanen for 2011–2012, og det er foreslått ytterligere 6 250 000 for 2013. Dette mener han skal være rikelig til å dekke investeringsbehovet det blir gitt garanti om skal være nedbetalt i løpet av 8 år. Deretter vil tiltakene en har gjennomført, gi reell innsparing på kommunebudsjettet.


24. mai får kommunestyret i Sør-Aurdal saken på sitt bord, og gjennomføring av tiltak vil etter planen skje fra og med sommeren 2012 og neste år. Dette kan igjen bety oppdrag for lokale entreprenører.

 

Norske kommuner kan spare millioner på energiutgiftene og samtidig få fornyet egne bygg og anlegg, rasjonelt, effektivt og med liten risiko.
  • Les mer om EPC-modellen her.