Sist oppdatert: 24.01.2012 11:33

Partiene/listene om videre satsing

ARNE HEIMESTØL
 

Budsjett for 2012 er vedtatt, men er det noe mer politikerne kan tenke seg å satse på, og hvordan kan videre tiltak eventuelt finansieres?

 

– TPK vil gjerne  ha en mer aktiv næringslivssatsing, samt fokus på skole og vedlikehold av kommunens bygg og veier, sier Oddvar Fremgaard, som mener dette er mulig å finansiere gjennom omdisponering innenfor rammene en til enhver tid har, og  at økt næringslivsvirksomhet vil bety økte inntekter til kommunen.