Sist oppdatert: 03.01.2012 07:03

DNB støtter Fønuskoia

OLE MARTIN HØGFOSS
 

Sparebankstiftelsen DNB NOR støtter stabburet på Fønhuskoia med kr 150 000.-. Sparebankstiftelsen DNB NOR overrekker kr 150 000.- til Ringerikes Turistforening for oppsetting av stabbur på tunet til Fønhuskoia. Fra venstre: Ole-Martin Høgfoss (leder av byggekomiteen for Fønhuskoia), Hilde Jellum Hansen (banksjef  DNB Ringerike / Hole),  Petter Aasland (Distriktsbanksjef DNB øvre Buskerud ), Marianne Aasen (nestleder av byggekomiteen).  Foto: DNB


Stabburet etter flytting og oppsetting på tunet til Fønhuskoia, høsten 2011. Foto: Ole-Martin Høgfoss

Ringerikes Turistforening (RT) er veldig glade for å kunne informere om at Sparebankstiftelsen DNB NOR har fattet vedtak om å støtte oppsettingen av et gammelt håndlaftet stabbur på Fønhuskoia ved Strøen i Vassfaret, med kr 150 000.- 

RT kjøpte stabburet våren 2011 av Hølera bygdehus. Stabburet er fra 1887, det er på 24 kvm med utvendige mål 6,15m x 4,40m eksklusiv lafteknuter og utstikk. Fargen er nydelig solstekt.

Stabburet har stått på gamle Hølera skole hvor Mikkjel Fønhus selv var elev, og hvor han bodde kun 400 meter unna. Det er et minne fra den gangen læreren hadde husvære på skolen og skolejord. Det er laftet i 6 toms seinvokst gran. Stokkene er tilhugget med øks, og gir bygget særpreg. Det har tidligere hatt skifer på taket, men har blitt rehabilitert med bølgeblikk de senere år. Det inneholder to like store og separate rom i første etasje, samt et loftsrom.

Det er et klassisk Sør-Aurdal stabbur som likner gamle hus i Vassfaret. Første etasje likner veldig mye på det gamle stabburet på Vassfarplassen.  I og med at det har stått på steinpilarer har det vært god lufting under hele stabburet, kun en bunnstokk har blitt byttet grunnet råte. I sommer har stabburet blitt flyttet og satt opp igjen på tunet for den kommende Fønhuskoia i Vassfaret. Husmose har blitt lagt som isolasjon og vindsperre mellom alle stokkene i første etasje. Tanken er at RT i samarbeid med Fønhusgruppen i Sør-Aurdal og Valdresmusea skal innrede dette i gammel stil med en permanent Mikkjel Fønhus utstilling. Stabburet vil samtidig gi opp til 4 ekstra sengeplasser, det vil her bli et ekstra sted å overnatte for de som har med seg hund på tur (hovedhytta vil også ha et eget rom for hund). 

Fønhuskoia vil bli et viktig tilskudd for å fremme turmuligheter og turismen i Sør-Valdres-regionen generelt og Vassfaret spesielt. Da koia så å si vil befinne seg midt i Mikkjel Fønhus sitt rike, mener vi at koia bør bære Fønhus-navnet, som en heder til den kjente forfatteren fra Sør-Aurdal. 

Hovedhytta / Fønhuskoia som Ringerikes Turistforening (RT) har under oppføring, blir en ubetjent turistforeningshytte nord i Vassfaret. Den forventes å være klar til å ta imot turgåere fra oktober 2012, med offisiell åpning i juni 2013.  RT har tidligere fått tildelt 500 000.- av Olav Thons Stiftelse til oppsettingen av Fønhuskoia. RT har også søkt Norsk Tipping om tildeling av tippemidler. RT bidrar med en betydelig egenandel og dugnad. Total kostnad for hele prosjektet er beregnet til ca. 2,5 millioner. Fønhuskoia blir en Hedda-hytte. Den er tegnet på 111 kvm, med i alt 21 sengeplasser.  

RT mener tunløsningen på Fønhuskoia med stabbur og utstilling, kommer til å forene tur, natur og kultur på en spennende måte. 

  • Mer informasjon om Fønhuskoia finnes på UT.no.

  • Bilder fra koietomta og stabburet kan sees her.