Sist oppdatert: 16.07.2012 16:16

Jobber for at vi skal se og bli sett

ARNE HEIMESTØL
  Vi har fått en ny sommer med godt grovær. Det ser vi langs med vegene i Valdres.

Syver Øistuen er overingeniør i Statens vegvesen Oppland. Han opplyser at det jobbes døgnet rundt med kantslått i Valdres. E16 har hatt førsteprioritet. Deretter er det fylkesvegene som står for tur. Fredag var kantslåttemaskina på årets første tur i Hedalen. I denne omgang blir det tatt én bredde. På sin neste tur seinere i sommer vil det bli ryddet mer.

– Hensikten er å holde vegetasjon under en halv meters høyde. Groforholdene vi har hatt i sommer, har gjort det vanskelig å nå dette målet, sier Øistuen.


Vakkert blomsterflor, men den er ikke bra for trafikksikkerheten.

 

Krevende jobb
I snitt klarer kantslåttemaskina å slå 4,5 km per time. Dette er en krevende jobb. En skal ikke ødelegge skilt, strøm- og telefonledninger eller annet som står i vegkanten.

Det er to roterende kjettinger som sørger for å fjerne vegetasjonen. Disse må være like lange slik at det ikke oppstår vibrasjoner i maskina. Et sekunds uoppmerksomhet kan være nok til å påføre utstyret store skader. Kjettingene slites ned, og på en sesong bruker hver sjåfør 300 meter av denne varen.

Mer rydding må til
Ideelt sett skal det ryddes vegetasjon 6 meter fra vegkanten der det er mulig, og en skal ha ha en vegtunnel som er fem meter høg og som går tre meter ut på hver side. Tiltak for å nå disse målene gjennomføres langs flere veger i Valdres og vil etter hvert komme i Hedalen også.


Her er det behov for skogrydding.

Trafikksikkerhet
Attgroing fører til dårligere sikt. Det gjør at det eksempelvis er vanskelig å oppdage små dyr som kommer inn i vegbanen i tide. – Årvåkenhet er spesielt påkrevd, sier Øistuen og legger til at når det gjelder rydding ved private avkjørsler, så er det eierne som har ansvar for dette.