Sist oppdatert: 18.07.2012 17:50

Sponser den rene oppvasken

ARNE HEIMESTØL, LEDER I HSV
  Joker Hedalen DA, ved Martha Nordby, og Valdres Revisjonskontor AS, ved Vegard Ruud, har gått sammen om å sponse samfunnsdelen ved Hedalen barne- og ungdomsskole med ny oppvaskmaskin. De har valgt slagordet "Vi sponser den rene oppvasken".

HSV og Sør-Aurdal kommune hadde ikke funnet plass til en slik maskin i sitt budsjett på 700 000 kroner for renovering av skolekjøkkenet. Den gamle oppvaskmaskina er ca. 15 år, og den siste tiden har denne flere ganger hatt behov for reparasjoner. Blant annet har den hatt en lei tendens til å sende vann ut over kjøkkengolvet.

Maskina som er kjøpt inn, er en Metos Master Lux60 EL, DDE, PS.

Rektor Arne Ruste er en av flere som har pekt på behovet for å anskaffe ny maskin. Nå er saken løst, og en maskin til 19 819 kroner er bestilt.

Den vil bli montert sammen med kjøkkeninnredninga som kommer i månedsskiftet august september. Det hører med til historien at listeprisen på maskina var 28 000 kr inkl. moms, men sponsorene klarte altså å skaffe den for 19 819 kr.

Venneforeningen takker sponsorene for oppvaskmaskina og skal sørge for at den blir montert på riktig måte! Så ønsker vi skole og lokalsamfunn lykke til med ren og hygienisk oppvask på det renoverte skolekjøkkenet!