Sist oppdatert: 23.07.2012 22:48

Molter i år?

ARNE HEIMESTØL
  Våren og sommeren har vært fuktig og kald. Det førte til sein molteblomstring. Nå er blomstringa stort sett over.

Mandag gikk jeg fra Fledda til Hestehøgda. Her var det svært få moltekneppinger å se. Trolig har kraftig regn bidratt til at det blir lite molter i dette området.

For ei ukes tid siden sjekket jeg en del skogsområder. Her ser det bedre ut, men jeg har ikke funnet noen virkelig gode forekomster ennå. I fjor plukket jeg modne bær 24. juli. I år tror jeg at en må vente ei uke eller to før en kan finne noe av betydning.

Ut fra det jeg har sett til nå, konkluderer jeg med at det blir bær å finne, men jeg har ingen observasjoner som peker i retning av noe kronår.


Et enslig moltekart i Fledda