Sist oppdatert: 03.07.2012 10:32

Ikke helt trykt og lite demokratisk

SVEIN BAKKE
 

Hedalen.no ved redaktør og gode medhjelpere går til frontalangrep på Sør-Aurdal arbeiderparti i leder og kommentarer.  Det har de full rett til, og det er helt greit.
 

Ønsker ikke å ta noen debatt på Hedalen.no, men komme med noen faktaopplysninger.
 

Sak 48/12 Synneisbakkin bofellesskap stemte et samlet kommunestyre for en grunnlagsinvestering på ca. 20 millioner kroner. Dette er et resultat av driftstilpasningsprosessen for å samle brukere i miljøarbeidertjenesten, og ved dette oppnå billigere drift, (færre turnuser) og å gi brukerne et bedre tilbud.
 

Når Sør-Aurdal arbeiderparti bruker akkurat de samme argumenter for plassering av demensavdeling i kommunen vår, kommer det reaksjoner. Vår intensjon var  å samle demensavdelingen i kommunen på en plass. Denne gangen argumenterte vi for Bagn. Vi ønsket i vårt forslag å ta en ny debatt om plassering for å oppnå de samme driftsmessige fordelene som i miljøarbeidertjenesten. Vårt forslag ble nedstemt, og vi i Ap stemte samlet for demensavdeling på Hedalsheimen.
 

Kanskje vi hadde med en ny debatt havnet på at hele demensavdelingen skulle legges til Hedalsheimen?
 

At Sør-Aurdal arbeiderparti jobber etter det helt grunnleggende demokratiske prinsipp, flertallet bestemmer, er et mye større problem for andre enn det er for oss.

 

Sør-Aurdal arbeiderparti

Svein Bakke