Sist oppdatert: 03.07.2012 15:24

Jubileumsfeiring 2013

 

Hedalen menighet ønsker velkommen til jubileumsfeiring i 2013.

 

850-årsjubileet feires med grunnlag i ”dendrokronologiske prøver fra antatt opprinnelige deler av Hedal stavkirke- skipets fire grunnstokker og skipets østre svill” som ble foretatt ved NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) i 1997.

 

Menighetsrådet har satt ned en komité for Hedalen stavkirkes 850-årsjubileum 2013. Komiteen har gleden av å presentere følgende foreløpige plan for jubileumsåret.
 

Lokale underholdnings-/kulturkrefter vil medvirke under ulike arrangement gjennom året.

 

6.12.2012
kl. 19.00

 

Januar 2013

 

Kirken og bjørnen v/ Jahn Børe Jahnsen

 

 

Gudstjeneste med off åpning av jubileumsåret. Mulig radiooverføring.

15. februar

«Kirkebygningen». Temakveld om stavkirkene – spesielt om Hedalen stavkirke. V/Leif Anker, Riksantikvaren.

 

15. mars

Temakveld om interiøret i Hedalen stavkirke. V/Konservator Mille Stein, NIKU.

 

11. april

Utvandrere og Hedalen stavkirke. V/forfatter dr. art. Terje Mikael Joranger.

 

25. mai

Hedalen Ungdomslag o.a. Utdrag av ”Underveis – spor av kirkeliv og folkeliv i Sør-Aurdal gjennom 900 år”. Skrevet av Gudbjørg Fønhus Stensrud.
 

23. juni
 

Jubileumsgudstjeneste

Juli 

Pilegrimsvandring fra Hedalen stavkirke til St. Thomaskirken på Filefjell
 

Juli

Kirkekonsert i samarbeid med Jørn Hilme-stemnet  (en kveld siste uke i juli)

 

28. juli 

 

August

Katolsk messe og i forbindelse med olsok 

 

Besøk av skolene i Sør-Aurdal
 

22. september

Vandring på kulturstien fra Bautahaugen til Hedalen stavkirke. ”Gammel” gudstjeneste i stavkirka etter vandringa. Ledes av Kjell Ellefsen, tidligere prest i Sør-Aurdal.
 

13. oktober

Konsert. Hemsing m.fl.

 

9. november

Gamle gravferdsskikker. V/ Henning Andersen og Anne Hilde Øigarden
 

Desember

Avslutning av jubileumsåret

 

Hele året

Jubileumsutstilling

 

 

Med forbehold om endringer