Sist oppdatert: 11.06.2012 04:32

Hedersbevisning til Arild Bjørnstad

HALLSTEIN HEIENE
 

Under Riksmøte for Lions Norge i Kristiansand 1.–3. juni fikk Arild Bjørnstad fra Lions Club Vassfaret overrakt påskjønnelse for sitt arbeid med ”Det er mitt valg”. 
 

"Det er mitt valg" er et undervisningsopplegg om klassemiljøutvikling og forebyggende arbeid i grunnskolen og i videregående skoler støttet av Lionsklubbene i Norge. Etter 10 års arbeid er dette opplegget nå tatt i bruk av skolene i Sør-Aurdal. Gratulerer, Arild!