Sist oppdatert: 12.06.2012 06:25

Dialog om store summer

ARNE HEIMESTØL
 

Torsdag skal administrasjonen og politikerne ha dialogkonferanse. Når den er ferdig, blir det ordinært kommunestyremøte.

Dialogkonferansen er en del av styringssystemet i kommunen vår. En tar tak i det som er gjennomført, ser på bl.a. regnskapet og  brukerundersøkelser og drøfter ulike tjenesteområder. Dette  er også starten på ny økonomiplanperiode, og de ulike gruppene kan gi signaler til rådmannen om hva som bør prioriteres i tiden som kommer.

80 000 per innbygger
Kommunestyret forvalter store verdier på vegne av innbyggerne i kommunen. Totale driftsinntekter i budsjettet for 2012 er beregnet til 251,8 mill. kr, eller ca. kr. 80 000 pr. innbygger. Hvis en tar med inntektene i investeringsbudsjettet, blir det brukt til sammen 275,8 mill. kr eller ca. kr
87 000 pr. innbygger. Budsjettskjema 1A viser en fordeling på 174,7 mill. kr til driften, og dette gir en sum på ca. kr 55 000 pr. innbygger.

Stramt
Prognosene viser at årets budsjett er stramt, og noen tjenestesteder har utfordringer med å holde rammene. Rådmannen ser det likevel som sannsynlig at regnskapet for 2012 totalt sett går i balanse.

  • Les rådmannens budsjettoppfølging/tilbakemelding etter første kvartal 2012 her.

Hvor stramt budsjettet på over 250 millioner er, illustreres også av at
300 000 kroner til gjenåpning av Fossvang, foreslås tatt av disposisjonsfondet.