Sist oppdatert: 13.06.2012 07:08

På stell

ARNE HEIMESTØL
 

– Styresamarbeidet i Nesbyen - Hedalen Veglag går godt, og laget har fått gjort det aller meste som det har hatt planer om, forteller styreleder Arild Skaret.

Fredag 15.6. kl. 08.00 åpnes det for gjennomkjøring med personbiler ved Todalsbrua etter at denne er forsterket, og kjørebredden er utvidet fra tre til fem meter. Prosjektet ser ut til å koste omtrent halvparten av det en hadde budsjettert. Dermed kan en komme i mål med ca. en halv million kroner.

I sommer vil det bli lagt mer grus på hedalssida. Trolig vil dette koste mellom 50 000 og 100 000 kroner. På buskerudsida er det planer om noe grøfting.

Økonomien i veglaget synes å være grei. Skaret opplyser at det er enighet om å satse på ny oljegrus om noen år på hedalssida. Dette er beregnet å koste mellom 4 og 5 millioner kroner. Det er derfor behov for å sette av midler til denne framtidige investeringa.