Sist oppdatert: 20.06.2012 13:22

Hva nå, Høyre?

  Kommunestyret har nettopp gjennomført dialogkonferanse. Denne kan legge føringer for hva som blir prioritert i tiden som kommer.

Vi har utfordret alle gruppene til å kommentere hva som vektlegges i lys av egne program og behovene som nå kommer opp. Høyre er flinke til å komme tidlig på banen, og her er svaret de har gitt.

Årets dialogkonferanse ble en interessant og travel dag. Vi politikere fikk innblikk i de enkelte tjenesteområders hverdag og tjenestelederne svarte på spørsmål fra politikerne.
 

Med plass i baksetet er det ikke lett å få et grep om rattet, så derfor har vi i Høyre satset på konstruktive og gjennomtenkte forslag i stedet for å rope om ”mer is og brus”. Dette har også vært gjennomgangstonen fra alle i hele kommunestyret, og vi har derfor etter et snaut år klart å enes om en del grep, som kan gjøre Sør-Aurdal til et enda bedre sted å bo.
 

Fremdeles sliter vi med tidligere kommunestyrers feilgrep og dårlige innsikt i tingenes tilstand. Det er rart å tenke på at ingen tidligere har fattet mistanke eller forlangt bedre innsikt i forvaltningen av innbyggernes midler, men det er lett å tenke på at Noen skulle ha gjort det Ingen gjorde, og at Alle burde ha tenkt de riktige tanker før Noen tok grep.
 

Det er fremdeles lite spillerom, og inntektene øker ikke i takt med utgiftene. Skal vi i fremtiden ha en god kommuneøkonomi, må grep gjøres og inntektene økes eller utgiftene senkes. Aller helst begge deler.
 

Høyre gikk til valg ut i fra et program og en ideologi. Vi arbeider ut i fra dette, og forsøker etter beste evne å komme med innspill, som kan gjenspeile det vi forestilte våre velgere for ett år siden. Det kommer stadig nye saker som tar mye fokus, men langt der fremme ser vi for oss at Sør-Aurdal skal bli et enda bedre sted å bo, med enda bedre tjenester og en sunn kommuneøkonomi.

Skal vi nå dit, må 25 kommunestyrerepresentanter være våkne, ta riktige avgjørelser og dra i samme retning.
 

Vi i baksetet, vil også i fremtiden komme med så gode forslag til veivalg, at både sjåfører og kartlesere vil finne ideene interessante, fornuftig og spennende.