Sist oppdatert: 25.06.2012 07:14

Restaurering av Mølla starter i sommer

NILS GARLIE
 

For et år siden ga Sparebankstiftelsen DNB NOR tilsagn om 400 000 kr til restaurering av Mølla. Se dette oppslaget.

 

Styret for Bautahaugen oppnevnte en gruppe (Harald Arne Haugen, Helge Nordby, Gudbrand Lia, Rønnaug Sørlie og Nils Garli) - til å planlegge denne restaureringen. De har også nær kontakt med Odd Arne Rudi og Halstein Nerbye fra Valdresmusea).

 

 

Gruppa har hatt flere befaringer på Mølla, og det viser seg at vil bli vesentlig mye dyrere og vanskeligere å sette den i stand enn først antatt. Det er fundamentet og grunnmuren som er den største overraskelsen så langt. En gruppe fagfolk på steinmurer (Øyvind Jordet, Hans Magne Lunde og Knut Andreassen sammen med Odd Arne Rudi og Halstein Nerbye fra Valdresmusea) har sett på dette og uttaler bl.a. følgende: ”Mølla er i ferd med å gli ut i elva, da muren delvis har rast ut. I øverkant er det jordmasser som presser bygget ut mot elva.”  

 

Det er altså fare for at hele Mølla kan gå på elva når som helst. Det er derfor første prioritet å sikre at den ikke gjør det, og sikre den på en slik måte at det går an å arbeide der uten fare for liv og helse.

 

De konkluderer også med at ”en må ta ned murene og sette dem på plass igjen. Det må graves under øvre kant ned på fjell og deretter benytte drenerende masser. Det er skrått glatt fjell slik at steinfundamentet må sikres med bolter eller støpe puter for sikring.”

 

Å arbeide med steinmurer med tunge steiner under en ”vaklevoren” mølle er ingen lett jobb, og det er vanskelig å komme til med maskiner. Men den ovennevnte gruppa har sagt seg villige til å ta på seg jobben med å sikre bygget og ta ned og bygge opp igjen murene. De vil også begynne arbeidet i sommer.

 

Hvor lang tid arbeidet vil ta, og hvor mye det vil koste, er usikkert. Er vi heldige, kan det bli ferdig i år, men det kan også ta lengre tid. Vi håper at arbeidet med grunnmurene blir ferdig slik at vi kan starte med restaureringen av selve Mølla til neste år.

 

Selv om vi har fått en sjenerøs gave fra Sparebankstiftelsen, vil vi trenge mye mer både av penger, dugnadsinnsats og velvilje for å nå målet om at en dag skal Hedalselva igjen dra kvernsteinene for å male korn til mel på Mølla.

 

Hedalen 21.juni 2012 

Nils Garli