Sist oppdatert: 25.06.2012 07:08

– Lokalavisa skal være der folket er

ARNE HEIMESTØL
  Gudbrandsdølen Dagningen kjøper samtlige aksjer i Valdres Media AS, inkludert datterselskapet Valdres Distribusjon AS, fra Tun Media AS. Tun Media har eid Valdres Media siden 2009.

GD overtar aksjene i Valdres Media så snart de nødvendige godkjenninger fra Konkurransetilsynet og Medietilsynet foreligger.

Vi har spurt tillitsvalgt Geir Helge Skattebo om hvordan han vurderer eierskiftet.

– Som tillitsvalgt for Norsk Journalistlag ser vi positivt på et oppkjøp fra GD. Tun Media hadde ikke interesse av å drive med lokalavis, og det er det greit at andre tar over. Jeg er sikker på at både GD og avisa Valdres kan nyte godt av et samarbeid. Vi har gått gjennom tøffe tider, med skifte av ledelse og med nedskjæringer.


Geir Helge Skattebo

NJ har gått imot store kutt i avisa Valdres, for vi er opptatt av at kvaliteten opprettholdes. Vi er ei lokalavis og må være der som folket er, da trengs det ressurser. Vi håper at det nå blir stabilitet, og at vi får beholde den staben som vi har i dag.

Papirversjonen av avisa Valdres har et opplag på ca. 8 300 eksemplarer og ca. 22 000 lesere. Nettavisen har 4 000 lesere. 31 fast ansatte er knyttet til selskapet Valdres Media.