Sist oppdatert: 26.06.2012 21:12

840 000 til Fønhuskoia

OLE MARTIN HØGFOSS
 

Ringerikes Turistforening (RT) har den store gleden av å kunne informere om at kulturdepartementet har imøtekommet vår søknad om spillemidler til anlegg for friluftsliv i fjellet/prosjekt Fønhuskoia ved Strøen i Vassfaret.


Byggeprosessen har kommet langt

Søknaden har blitt behandlet og prioritert av Den Norske Turistforening (DNT) og oversendt kulturdepartementet. Direktoratet for naturforvaltning har også uttalt seg om tiltaket. 

Kulturdepartementet har imøtekommet søknaden med et tilskudd innenfor 1/3 av tilskuddsberettigede og godkjente kostnader på kr 2 520 000, begrenset oppad til kr 840 000. Midlene vil bli utbetalt til Ringerikes Turistforening når ferdigattest og revisorgodkjent regnskap for prosjektet foreligger. Tilskudd som ikke er brukt innen 14.5.2014, vil bli inndratt. 

Til nå har prosjekt Fønhuskoia fått bevilgninger på kr 1 840 000.- I tillegg har RT fått den meget flotte vestvente solrike utsiktstomta av tre velvillige grunneiere fra Hedalen. Bevilgningene fordeler seg slik:

Gratis tomt ved Strøen i Vassfaret  
Spillemidler fra Kulturdepartementet kr 840 000
Midler fra Olav Thons Stiftelse kr 500 000
Sparebankstiftelsen Ringerike og Sparebank1 Ringerike Hadeland              kr 350 000
Sparebankstiftelsen DNB NOR                               kr 150 000
Sum

kr 1 840 000

RT bidrar med en betydelig egenandel og dugnad

Fønhuskoia blir et viktig tilskudd for å fremme turmuligheter og turismen i Sør-Valdres-regionen generelt, og Vassfaret spesielt. Etablering av koia vil lede til en trekant forbindelse i Vassfaret: Storekrak – Vassfarkoia – Fønhuskoia - Storekrak. Da koia befinner seg midt i Mikkjel Fønhus sitt rike, bærer den Fønhus-navnet med stolthet, og som en heder til den kjente forfatteren fra Sør-Aurdal. 

Hovedhytta/ Fønhuskoia som Ringerikes Turistforening (RT) har under oppføring, blir en ubetjent turistforeningshytte nord i Vassfaret. Den forventes å være klar til å ta imot turgåere fra oktober 2012, med offisiell åpning i juni 2013. Fønhuskoia blir en lokalprodusert Hedda-hytte. Den er tegnet på 111 kvm, med i alt 21 sengeplasser.  

I tillegg til hovedhytta ble det i fjor høst satt opp et gammelt stabbur på tomta. Stabburet er fra 1887, det er på 24 kvm. Stabburet har stått på gamle Hølera skole hvor Mikkjel Fønhus selv var elev, og hvor han bodde kun 400 meter unna. Tanken er at RT i samarbeid med Gudbjørg Fønhus Stensrud, Fønhusgruppen i Sør-Aurdal og Valdresmusea, skal innrede dette i gammel stil med en permanent Mikkjel Fønhus utstilling. Stabburet vil samtidig gi opp til 4 ekstra sengeplasser og tjene som sikringsbu, det vil også bli et ekstra sted å overnatte for de som har med seg hund på tur (hovedhytta har også ha et eget rom for hund, med fire sengeplasser samt hundebur). 


Stabburet

RT mener tunløsningen på Fønhuskoia med HEDDA-hytte, gammelt stabbur og utstilling, kommer til å forene tur, natur og kultur på en spennende og ny måte. Og legge grunnlaget for mange flotte natur opplevelser i Vassfaret. 

Mer informasjon om Fønhuskoia finnes på UT.no:

For ytterligere informasjon, ta kontakt med leder av byggekomiteen Ole-Martin Høgfoss, mobil 975 35 103, e-post: ole-m.h@online.