Sist oppdatert: 25.06.2012 08:49

Informasjonstavler ved inngangen til Vassfaret og Vidalen

ARNE HEIMESTØL
  I kommunestyrets spørretime torsdag 21. juni tok Elling Fekjær (TPK) opp spørsmålet om informasjonstavler i Vassfaret og Vidalen. Bakgrunnen var blant annet innspill på Hedalen.no der besøkende har etterlyst bedre informasjon.

Her er spørsmålet som ble stilt:

Vi er så heldige i Sør-Aurdal at mange ønsker å besøke/oppholde seg i kommunen vår. Dette enten ved å besøke oss for opplevelse eller ved å ha hytte her. Kommunen vår er vidstrakt med mye interessant lokalhistorie, severdigheter, attraksjoner m.m. Mange er de veier – ofte private – som fører inn til våre vakre og interessante rekreasjons-/opplevelsesområder.

Hvordan finne fram til alt det interessante og attraktive Sør-Aurdal har å vise fram til våre besøkende? På Hedalen.no er det i det siste kommet innlegg fra besøkende med et sterkt ønske om informasjonstavler ved innkjøring til Vassfaret fra nord og sør (veiene som går fra Hedalen og inn til Aurdalsfjorden og Strøen) og likeså til Vidalen.

Vassfaret og Vidalen er som kjent verneområder med bl.a. flere naturreservater og landskapsvernområder. Jeg vil anta at her stilles det spesielle krav til den informasjon som kan/bør skrives. Vi har sikkert andre områder i Sør-Aurdal med behov for informasjonstavler ved innfartsvegene.

Hva kan Sør-Aurdal kommune gjøre for få informasjonstavler ved starten på de nevnte veier og eventuelt ved andre aktuelle veier i Sør-Aurdal? Kan og vil Sør-Aurdal kommune ta kontakt med eks. fylkesmannen, Valdres Natur- og kulturpark /andre for å realisere informasjonstavler ved aktuelle Innfarts-/turistveier i kommunen vår?

Plansjefen svarte
Det var plansjef Svein Granli som svarte på spørsmålene Fekjær stilte. Han var enig i behovet som ble beskrevet i spørsmålet og lovte å ta opp saken med Valdres Natur- og kulturpark og Fylkesmannen. – Skilting og informasjonstavler er en del av næringsutviklingen i Sør-Aurdal, derfor vil kommunen bidra. Granli sa også at slike tavler må få en utforming av høy og oppdatert standard – og i tråd med Valdresdesignet.