Sist oppdatert: 14.05.2012 06:17

Nytt initiativ fra menighetsrådet

ARNE HEIMESTØL
 

Både rullestolbrukere og de som skal frakte bårer inn og ut av Hedalen stavkirke, har betydelige utfordringer. Et nytt initiativ i forhold til Riksantikvaren gir håp om bedret adkomst fra korskirkedelen i stavkirka.

Det har vært jobbet med saken over lang tid uten at en har funnet tiltak som Riksantikvaren kan godkjenne. Det nye menighetsrådet har engasjert arkitekt som har erfaring med å finne løsninger på slike utfordringer. Sist mandag var det befaring ved kirka der Riksantikvaren, representanter fra menighetsrådet, arkitekten og kirkevergen deltok.

Nå kommer saken opp i menighetsrådet 24. mai. Arkitekten vil innen den tid ha laget en skisse til løsning som menighetsrådet skal vurdere. Så blir saken oversendt fellesrådet som skal møte 7. juni. Deretter går saken til Riksantikvaren.

– Får vi ja fra Riksantikvaren og midler til tiltak, ønsker vi å igangsette arbeidene så snart som mulig, sier menighetsrådsleder Per Harald Grøv.
– Utfordringen er å finne en løsning som både er funksjonell og som estetisk passer til stavkirka.


Arkitekt Nils Friis sammen med menighetsrådsleder Per Harald Grøv.