Sist oppdatert: 17.05.2012 21:37

Hytteliv gir energi

TORE D. LANGBALLE

For meg finnes det ikke noe sted på jord hvor jeg nyter livet så mye, og slapper så godt av, som på hytta i Hedalsfjellet. Naturen, hedølene, luften, jakt, fiske, familie og venner, multer, peiskos: Alt dette gjør at pulsen automatisk går ned til et leie hvor den har godt av å være. Men det er noe med måten man lever på på hytta som gir en ytterligere dimensjon.

Hedalen har mange hytter. Av disse har et mindretall innlagt strøm og vann og avløp knyttet til offentlig nett. Men det er de andre hyttene vi skal snakke om i dag. De “enkle” hyttene.

Denne hyttekategorien har ulike grader av komfort. Noen får vann fra snøsmelting eller fra nærmeste bekk, noen må hente i bygda, mens andre igjen har pumpevann inn i hytta, både kaldt og varmt, rennende i kranene på kjøkken og bad. Mange av hyttene mangler ikke komfort selv om de ikke er knyttet til infrastruktur. Kreative, tekniske løsninger gjør at man kan leve mer eller mindre som man gjør hjemme når man er på hytta. Om man ønsker. Men er det noe vi kan lære av hyttefolket for å leve mer miljøvennlig hjemme?

Jeg tror det ligger en fascinasjon programmert i våre gener for å være så selvberget som mulig. Å være selvforsynt på hytta med strøm fra sol og vind, vann fra dypt nede i fjellet, oppvarming fra veden som er hugget i skogen rundt hytta, det gir en god følelse. På mange hytter i dag har man alle bekvemmeligheter tilgjengelig. Om man vil, kan man ha støvsuger, TV, varmt vann, kjøleskap, lys og oppvarming. Alt med god hjelp fra naturen.

Men kan kompetansen og teknologien som er så utbredt i hyttemarkedet brukes i ordinære boliger? Ja, definitivt! Vi har mye å lære på hjemmebane. Men vi trenger nok litt hjelp for å komme i gang. Klarer vi dette, kan begrensede ressurser som olje og gass brukes der de kommer mest effektivt til nytte i samfunnet.

Kan solens energi utnyttes bedre? Ja, selvfølgelig. Solen er generøs. Mengden energiinnstråling fra solen i Norge er 1500 ganger så stor som det totale energiforbruket vårt.  Men vi bor i et land som ikke gir nok sol gjennom vinteren alene. Så vi må ta andre energikilder i bruk også. Men, det er mye vi kan gjøre for å utnytte de energiressursene vi har tilgjengelig mer effektivt.

Jeg har selv installert en enkel solfanger på hytta. Solfangere vil trolig bli en av de viktigste fremtidige oppvarmingsløsningene for norske hus. Solfangere kan gi store reduksjoner i strømforbruket. De varmer opp huset, og de kan hjelpe til å varme opp vann til varmtvannsberederen. Min solfanger blåser gratis, varm og tørr luft inn i hytta året rundt hver gang solen viser seg. Og det gjør den trofast enten familien er til stede eller ikke. Time etter time, dag etter dag, år etter år. Innetemperaturen blir fort løftet 10-20 grader. Helt gratis. Dette må vi da kunne gjøre i hjemmene våre også?

Og så var det strømmen da.  På en hytte uten innlagt strøm blir man automatisk mer energibevisst. Man tenker over hvor mange watt det er i en lyspære, og man husker å slukke lyset i rom man ikke er i. Og man setter pris på den varmen veden gir.  På hytta vår er solcellepaneler den viktigste strømkilden. Solstrøm er fasinerende. Med et par paneler på veggen kommer det lett 15-20 ampere strøm inn i batteribanken. Og dette kan igjen omgjøres til ”vanlig” 220 volts strøm som vi er vant til hjemmefra. Det gjør hyttelivet enkelt.

For et par år siden var jeg på reise i Colorado. På en kjøretur opp i fjellene la jeg merke til at nesten alle hytter og hus hadde takene fullstendig dekket med solcellepaneler og solfangere. Det er selvsagt flere soltimer der, men de hadde funnet ut at det er mulig å leve godt med energi som naturen byr på. Er det noe våre venner i vest er gode til, så er det å forbruke energi.

Det er mye man kan gjøre i sitt eget hjem for å bli mer energieffektiv. Vi kan isolere bedre, bruke miljøpærer, installere rentbrennende ovner, sette opp solfangere, solcellepaneler og så videre.

Hva skal til for at denne teknologien blir utbredt i norske husholdninger? Det er flere ting som gjør at vi ikke utnytter solens ressurser i hjemmene våre. Jeg tror de to viktigste årsakene er pris på utstyr, og at det ikke er enkelt lagt til rette for å ta i bruk løsningene.

Når det gjelder pris, har i alle fall solcellepaneler kommet drastisk ned (bare spør de oppsagte REC-ansatte på Hærøya og i Glomfjord). Og det er jo sånn at om man er flere som etterspør et produkt eller løsning, vil konkurransen gjøre at prisene kommer ned over tid.

Men etter min mening er den viktigste grunnen til at vi ikke bruker solenergi i hjemmene våre ennå, at det ikke er lagt til rette for det fra myndighetene. I Norge er det foreløpig ikke mulig å motregne strøm. I mange andre land kan du gjøre dette enkelt: Om du har solceller på taket som produserer mer strøm enn du forbruker på dagtid, sendes overskuddet inn i strømnettet. Det du leverer til strømleverandøren din, går da til fratrekk fra det du bruker om natten. Så i teorien kan et hus bli netto selvberget på strøm. På kontinentet er dette en god og fungerende løsning mange steder.

Vi som hytte- og huseiere må tørre å prøve ut nye og effektive måter å bruke energi på. Skal vi bygge nytt må vi stille krav til leverandørene. Vi må tenke kreativt. Og ikke minst må vi stille krav til myndighetene våre.

Kanskje er den roen og freden man får på Hedalsfjellet det man trenger for å få hjernecellene i kreativt modus? Og som vil gjøre at vi finner gode måter å ta bedre vare på det vi har. God tur på hytta!