Sist oppdatert: 20.05.2012 06:40

Lønnsomme energisparetiltak

ARNE HEIMESTØL
 

Torsdag får kommunestyret en spennende sak på sitt bord: Rådmannen foreslår å investere 12,55 millioner kroner i energisparing på bl.a. kommunale bygg. Dette vil, når tiltakene er gjennomført, gi 25 % mindre energiforbruk.  Etter 8,7 garantiår vil dette løftet være ren besparelse for kommunen.

I vår er det gjennomført energianalyse av 12 kommunale bygg. Det gjelder alle skoler og barnehager, Sør-Aurdalsheimen, Solbraut, Hedalsheimen, Tingvoll, Tingvolltoppen  og Kroken. Det skal nå etableres et energiopp-følgingssystem. Dette er AF-gruppen, som skal lede gjennomføringen, avhengig av dersom de skal klare å følge opp energibesparingen de garanterer for i kommunen vår de neste åtte årene.

  • Les saksframstillingen her.

  • Her kan du se hvilke tiltak som er aktuelle.

Tiltak i Hedalen
Det største enkelttiltaket som foreslås i Hedalen, gjelder ventilasjonsanlegg i Hedalen naturbarnehage. Barnehagen er i dag ikke godkjent på grunn av at slikt ventilasjonsanlegg mangler. Se listen over tiltak på Hedalen barne- og ungdomsskole samt Hedalen naturbarnehage nedenfor:

Tiltak Investeringsbeløp
Sparedusjer og sparedyser 10 460
Bytte vifter - VA nyere del 140 025
Sentralstyring og nattsenking av elektrisk oppvarming 115 238
Varmepumpe 30 000
Led-belysning i gymnastikksal 132 150
Bytte av vinduer 281 580
Ventilasjon - barnehagedel 1 171 000