Sist oppdatert: 21.05.2012 19:17

Styret for Bautauhaugen:
Befaring i Vassfaret

RØNNAUG SØRLIE
 

Femtende mai var det stor befaring i Bergsrud skog i Vassfaret. Formålet var å vurdere to gamle 1700-talls hus for flytting.

Saken er en del av en jordskiftedom om et makeskifte der Bergsrud har fått beholde to gamle hus under forutsetning av at de flyttes til ei anna tomt i Bergsrud sin skog. Med på befaringa var fylkesmannen, Valdresmusea a/s, Valdres Natur-og Kulturpark, Strandbråten a/s, Halstein Nerbye og flere repr. fra styret.

På befaringa ble det bestemt hvilken tomt som er best skikka, og hvordan husa kan flyttes. De kan flyttes hele, eller tas ned stokk for stokk for deretter å settes opp igjen. Styret for Bautahaugen har frist på seg til å fullføre flyttinga innen 01.01.14.