Sist oppdatert: 26.05.2012 20:16

Går Norge for livet

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: VEGARD FINSRUD
  De 52 år gamle tvillingbrødrene Oddvar og Einar Ellseth fikk begge, med 40 dagers mellomrom, hjerteinfarkt. Nå går de Norge på langs. TV2 møtte dem torsdag  og gjorde opptak på Mælodden i Vassfaret, og dette kan vi få med oss på "God morgen, Norge" tirsdag 29. mai.

Brødrene, som er fra Hallingdal, ønsker å sette fokus på sammenhengen mellom livsstil og helse. De levde en passiv tilværelse til hjertet sa stopp. Einars hjerte sto stille i tre minutter. Begge valgte å legge om livsstilen, og nå går de for livet fra Lindesnes til Nordkapp. Med seg på laget har de blant annet Den Norske Turistforening (DNT), Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Feiringklinikken og en rekke sponsorer.

Noen sentrale fakta
Helsedirektoratet hevder at hele 35 prosent av alle dødsfall i Norge skyldes hjerte- og karsykdommer. Fra 1970 og fram til i dag har det vært nedgang i antall hjerterelaterte dødsfall. Men de siste årene har nedgangen stoppet opp. 3380 personer døde som følge av hjertesvikt i 2009 (SSB).

Flere overlever
Statistikken sier lite om alle dem som overlever et infarkt. Denne gruppen nordmenn er det stadig flere av. Statistisk sentralbyrå kan heller ikke tallfeste alle de som, i likhet med Oddvar og Einar, har måttet ta skeien i egen hånd og gjøre endringer i sin egen livsførsel. Brødrene vil gi denne gruppen ikke bare ett, men to ansikt.

Norge på langs med fokus på livskvalitet
Etter de alvorlige sykdomsepisodene har brødrene tatt større ansvar for egen helse. Turen de er ute på nå, er godt forberedt. Nå går de vel to mil per dag. Med seg har de hver sin vogn. Forsyninger er lagt ut i depoter fram til Røros, og overnattinger kan skje i telt eller hva som byr seg. Starten gikk 28. april, og de håper å være framme ca. 1. september.

Gjennom Vassfaret og Hedalen
- Å legge TV2-opptaket til Mælodden i Vassfaret var perfekt, forteller Oddvar. Brødrene har hatt strålende vær på sin vei gjennom Vassfaret og Hedalen.

Fredag var de innom Joker før de gikk over til Begnadalen. Lørdag ettermiddag var de framme på Bagn, og 1. pinsedag fortsetter de over Tonsåsen. Veien videre går mot Synnfjell, Tretten, Østerdalen og Røros. Derfra følger i store trekk svenskegrensa, og da håper de å kunne gå i fjellene med sekk.

 

Se Vegards bildereportasje