Sist oppdatert: 03.05.2012 06:46

Fønhuskoia i Vassfaret får stor støtte

ARNE HEIMESTØL
 

Både flere pengegaver og omfattende dugnadsarbeid viser at den planlagte Fønhuskoia ved Strøen i Vassfaret får sterk støtte. I slutten av april bevilget Sparebankstiftelsen Ringerike og Sparebank1 Ringerike Hadeland 350 000 kroner til den nye turistforeningskoia.

Tidligere har Olav Thon Stiftelse bidratt med 500 000 kroner. Sparebankstiftelsen DNB NOR har støttet oppsettingen av stabburet ved turistforeningskoia med  150 000 kroner.

Dette betyr at det er gitt gaver til en verdi av 1 000 000 kroner. I tillegg er det til nå lagt ned 1100 dugnadstimer. Ringerike turistforening har søkt om 864 000 kroner i tippemidler, og denne måneden venter en svar på den søknaden.

Tilfører Vassfaret nye muligheter
– 
Fønhuskoia blir et viktig tilskudd for å fremme turmuligheter og turismen i Sør-Valdres generelt, og Vassfaret spesielt, sier leder i byggekomiteen, Ole Martin Høgfoss. – Etablering av koia vil gi en interessant trekantforbindelse i Vassfaret: Storekrak – Vassfarkoia – Fønhuskoia. Da koia befinner seg midt i Mikkjel Fønhus sitt rike, bærer den navnet med stolthet, og som en heder til den kjente forfatteren fra Sør-Aurdal.

Arbeidene i gang
Det er Hedda hytter som leverer hovedbygningen på 111 kvadratmeter. Koia vil få 21 sengeplasser. Produksjonen er godt i gang. I slutten av mai håper en å kunne støpe plata slik at oppsettingsarbeidene kan starte seinest 18. juni.
Fønhuskoia forventes å være klar til å ta imot turgåere fra oktober 2012, med offisiell åpning i juni 2013.  

| Fasade Øst | Fasade sør | Fasade vest | Fasade nord | Plan |


Klargjorte elementer i produksjonshallen på Hedda

Stabbur fra Hølera
I tillegg til hovedhytta ble det i fjor høst satt opp et gammelt stabbur på tomta. Det er fra 1887 og er på 24 kvm. Stabburet har stått på gamle Hølera skole hvor Mikkjel Fønhus selv var elev, og hvor han bodde kun 400 meter unna.

Tanken er at Ringerikes turistforening i samarbeid med Gudbjørg Fønhus Stensrud, Fønhusgruppen i Sør– Aurdal og Valdresmusea skal innrede dette i gammel stil med en permanent Mikkjel Fønhus– utstilling.

Stabburet vil samtidig gi opptil fire ekstra sengeplasser, det vil også bli et ekstra sted å overnatte for dem som har med seg hund på tur (hovedhytta har også ha et eget rom for hund, med fire sengeplasser, samt hundebur).

–  RT mener tunløsningen på Fønhuskoia med HEDDA– hytte, gammelt stabbur og utstilling, kommer til å forene tur, natur og kultur på en spennende måte, sier Høgfoss.

Dugnader
Det blir fire felles dugnader i månedene som kommer, og Ringerikes turistforeningen håper mange vil stille opp.

  • Lørdag 9. og søndag 10. juni.

  • Lørdag 30. juni og søndag 1. juli.

  • Lørdag 25. og søndag 26. august.

  • Lørdag 8. og søndag 9. september.

Dugnadene varer fra 10.00–17.00 alle dagene.