Sist oppdatert: 24.02.2012 19:48

Mangfoldig matematikkdag

KISTEN GREAKER HEIMESTØL
 

Tirsdag 21. februar ble en litt annerledes skoledag på Hedalen barne- og ungdomsskole. Det var lagt opp til matematikk på timeplanen hele dagen. Elevene trengte ikke ta med seg annet enn mat den dagen, for matematikkbøkene skulle ikke brukes.

Matematikklærer Ellen ønsket velkommen i gymsalen. Hun hadde med seg flagg og benyttet anledningen til å gratulere Kongen med dagen. Samtidig fortalte hun at i flagget er det mye matematikk. Det er klare regler for hvordan måla på rutene og stripene skal være i forhold til hverandre uansett hvor stort flagget er. Hun siterte bl.a. Galileo Galilei: " Matematikk er veien til å forstå alt som omgir oss i verden."

Så ble elevene delt i grupper på tvers av klassetrinn. Måla var at elevene skulle få oppleve allsidig matematikk og få gode opplevelser gjennom dagen. Vi ønsket også at elevene skulle få oppleve sosial samhandling på tvers av klassetrinn. De eldste elevene fra 10. og 9. klasse skulle være gruppeledere, og hver gruppe fikk et geometrisk symbol som kjennetegn. Etter at alle hadde fått klippet ut og festet sitt symbol på genseren, ble gruppene sendt ut til hver sine oppgaver.

Gymsalen var gjort om til "tivoli" med oppgaver som bowling på flasker, tipping av antall elementer i et glass, gjetting av høyder og lengder og en del praktiske oppgaver knyttet til beregninger og diskusjoner. Ei økt ble brukt til å løse oppgaver på datamaskin, ei økt ble brukt til ulike terningspill, strategispill og kortspill, og så var det både todimensjonal og tredimensjonal bygging.

Her var det full innsats og konsentrasjon, mange blide ansikter og samhandling på tvers av alder. De eldste elevene fikk mye ros for hvordan de hjalp og veiledet og tok seg av de yngre elevene.

Dagen ble avsluttet med utstilling av produkter, vising av bilder, premiering og evaluering. Vi har tidligere i vinter hatt både lesedag og engelskdag. Og etter vinterferien venter en skidag på fjellet!