Sist oppdatert: 12.03.2012 19:44

Hvilken visjon skal Hedalen menighet ha? 

MENIGHETSRÅDET I HEDALEN

Mange av dere har vært med å stemme inn representanter til nytt menighetsråd i Hedalen. Vi som er valgt inn, har nå startet arbeidet, men vi ønsker å gi alle en mulighet til å si noe om hva dere mener vi skal legge mest vekt på/jobbe for i Hedalen menighet de neste fire åra. Skal vi fortsette i det etablerte og på samme måte som før, eller skal vi tenke nytt på noen områder?  

Fornying vil bl.a. skje i ny gudstjenesteordning som skal innføres hos oss i løpet av 2012. Det blir et eget menighetsmøte innen 1. juni der alle får mulighet til å komme med innspill til den nye ordningen.  

Vi i Hedalen har ikke bare en flott kulturarv av ei stavkirke å ta vare på – nei, det er ganske mye som sorterer under menighetsarbeidet her i bygda – vi kan nevne aktiviteter som:

  • Gudstjenester, dåp, bryllup og begravelser

  • Konserter

  • Konfirmantarbeid

  • Salto (barn opp til ungdomsskole)

  • Trosopplæring

  • HUK (ungdom)

  • ”Vi over 60”

  • Bønnetjeneste

  • Pilegrimsvandring

Hvor skal vi legger ned mest arbeide i Hedalen menighet?

Hva er kirken for deg, og hva ØNSKER du at den skal være?  

Vil du at kirken skal være felleskapsorientert/oppgaveorientert? Skal vi nå videre fremover, er vi avhengige av andre enn bare de ansatte. Hva skal til for at du vil kjenne deg motivert til å bidra med noe som passer for deg?

Kirkemøte har utviklet en felles visjon for Den norske kirke som lyder slik: " I Kristus, nær livet - en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke".

En visjon skal gjenspeile hva vi vil med menigheten vår og si noe om hvordan vi ønsker at enkeltmennesker skal oppleve oss. Vi ønsker derfor at dere som ER menigheten skal få være med å forme vår visjon.  

Det er viktig for oss at vi får en visjon å arbeide etter  som kan fungere samlende og inspirerende for menighetslivet i Hedalen.

Har du et forslag, så vil vi gjerne motta det! Ta kontakt med Per Harald på tlf. 995 299 49 eller e-post: per@hedalen.no.

Vi setter pris på å høre din mening/dine tanker slik at vi kan arbeide for at så mange som mulig vil trives og føler deg hjemme i Hedalen menighet. 

På årsmøtet i Hedalen menighet, som avholdes på Ildjarntunet rett etter gudstjenesten søndag 25. mars kl. 17.00, får du muligheten til å si din mening om dette. Vi åpner da opp for at du sammen med de andre som kommer kan gi oss i menighetsrådet noen innspill om menighetens virksomhet generelt og stikkord for visjonen for menigheten vår.

Hedalen menighetsråd

Per Harald Grøv, Reidun M. Storruste, Anny Bakke Perlestenbakken, Grete Skogly