Sist oppdatert: 15.03.2012 05:29

7 millioner i overskudd

ARNE HEIMESTØL
  I 2008 hadde Sør-Aurdal kommune et regnskapsunderskudd på 12,3 millioner kroner. De foreløpige tallene for 2011 tyder på at kommunen kommer ut med 7 millioner i pluss.

Netto lønnskostnader var 4,2 millioner lavere enn budsjettert. En mild vinter sørget for at strømregningen ble 1,4 millioner mindre enn beregnet. 0,5 millioner mer i renteinntekter kunne bokføres, og stram styring på de ulike områdene bidro til sitt.

Kommunen har de siste årene vært gjennom en driftstilpasningsprosess. I 2009 var mindreforbruket på 3,1 millioner, i 2010 ble det 0,8 millioner i pluss, og kommunen unngikk å havne på Robæk-lista.

Før endelig regnskap kan legges fram til politisk behandling, skal revisjonen gå gjennom tallene. Formannskapet får saken på sitt bord i mai, og kommunestyret skal behandle den 14. juni.

– Administrasjonen er godt fornøyd med de foreløpige regnskapstallene, og vi kommer nok til å peke på behovet for å bygge opp igjen disposisjonsfondet, sier fagleder i økonomi, Elling Olav Weimodet.