Sist oppdatert: 19.03.2012 21:18

76,8 % av finansieringa på plass

ARNE HEIMESTØL
  35 pengebidrag og 100 dugnadstimer er på plass. 537 900 av et budsjett på 700 000 kr til opprusting av skolekjøkkenet er i boks. Da er den kommunale støtten på 300 000 kroner og dugnadstimer regnet med. Klarer vi å komme i mål før påske?

HSV har styrket tro på at lag og foreninger, bedrifter, enkeltpersoner og andre kan støtte opp om tiltaket slik at vi kan realisere prosjektet. Kommunestyret har bevilget 300 000 kroner, og hele prosjektet har et budsjett på 700 000 kr.

Vi håper å ha fullfinansiert prosjektet til påske slik at kan inngå kontrakter og sette i verk bestillinger. Kan flere være med på å ta et skikkelig tak?

  • Se oversikt over pengebidrag her.

  • Her finner du varslede dugnadsbidrag.

  • Se foreløpig prosjektbeskrivelse her.

Innsamlingen
Innsamlingen består av to deler: Det er mulig å gi arbeidstid, og i tillegg trenger vi penger. Verdien av dugnadsgaver og penger må altså være minimum 400 000 kroner.

  • Når det gjelder dugnadstimer, kan disse forhåndsmeldes til leder i HSV, Arne Heimestøl

  • Gaver til prosjektet betales direkte til HSV sin bankkonto
    6185 05 29832. Dersom vi ikke skulle lykkes med å komme i mål med finansieringen, vil pengene bli tilbakeført til giverne.