Sist oppdatert: 19.03.2012 17:34

Større og bedre utstyrt brannbil til Hedalen

ARNE HEIMESTØL
 

Brann- og redningstjenesten styrkes i Sør-Aurdal. I Hedalen er kassebilen fra 70-tallet erstattet av en større, brukt brannbil som er kjøpt inn fra Gjøvik brannvesen.


Fra venstre: fra venstre er Bjørn Rune Bakke, Svein Harald Lie,
Laila Lien, Håvard Sukke og Frode Eriksen Ildjarnstad.

Geir Øverby har stilt oppvarmet garasje til disposisjon for lastebilen som nå skal fungere som én av kommunens brann- og redningsbiler i ytre del. Mercedesen kan ha med 2500 liter vann i tillegg til alle de fire mannskapene. Den inneholder også røykdykkerutstyr og verktøy til å klippe opp biler som har vært innblandet i ulykker. Hedalen Røde Kors har sponset aggregat til å drive sistnevnte utstyr. Kommunen har også kjøpt inn nye brannvernklær til nær alle mannskaper.


Fra brannøvelse i Hølera lørdag 17.3.


Bedre vannforsyning
For ikke lenge siden ble det boret nye brønner som skal forsyne boligfeltene, bo- og servicesenteret og skolen i sentrum av bygda. Rikelig tilgang på vann fra to 75 m3 store tanker sikrer god slokkevannsforsyning i dette området.

Viktig tjeneste
– Bytte av bil er ikke i seg selv noen "revolusjon", men byttet i Hedalen er allikevel en svært betydelig styrking av kommunens beredskap i sør, sier nytilsatt brannsjef Laila Lien. Hun fastslår at
Sør-Aurdal brann- og redningsvesen har et svært entusiastisk og kompetent mannskap.

Plansjef Svein Granli mener at brann- og redningstjenesten i Hedalen er viktig for bygda og kommunen. Skole, barnehage, bo- og servicesenter, flere bedrifter og ikke minst de ca. 800 hyttene i fjellet gjør en slik tjeneste nødvendig.

Redningstjenesten
At mannskapene har ansvar ved trafikkulykker, er kanskje mindre kjent. Mannskapene i Hedalen og de som er knyttet til stasjonen i Begna, har viktige oppgaver i den ytre delen av kommunen. Samtidig er det ofte slik at også mannskaper fra Hedalen og Begna utalarmeres ved litt større hendelser nord i Sør-Aurdal, og det samme gjelder mannskaper fra Bagn ved hendelser sør i kommunen. Varsling gjennom flere kanaler gjør at mannskapene kan være klar til utrykning på få minutter.

Sør-Aurdal brann- og redningsvesen
  • deltidsbrannvesen

  • 20 brannmannskaper fordelt på 3 brannstasjoner

  • røykdykkertjeneste

  • skogbrannreservestyrke - og utstyr

  • Bagn brannstasjon har 3 biler (redningsbil med klippeutstyr for kjøretøy og førstehjelpsutstyr, 1 mannskapsbil med 2000 liter vann, røykdykkerutstyr, utstyr for hurtigfrigjøring og annet nødvendig utstyr som første utrykningsbil, samt 1 tankbil med 7500 liter vann)

  • Begna bistasjon har 1 bil (mannskapsbil med 1500 liter vann og hurtigfrigjøringsutstyr med mer.)

  • Hedalen bistasjon har 1 bil (mannskapsbil med 2500 liter vann, klippeutstyr for kjøretøy med mer)

  • vaktordning i helger og høytiderFrode Ildjarnstad Eriksen ved den gamle brannbilen.


Håvard Sukke i baksetet på nyinnkjøpt lastebil


Svein Harald Lie, Laila Lien og Bjørn Rune Bakke med klippeutstyr.
Bak ser vi Jan A. Rustøe og Odd A Olsen