Sist oppdatert: 25.03.2012 20:33

83,4 % av finansieringa på plass

ARNE HEIMESTØL, LEDER I HSV
  47 pengebidrag og 110 dugnadstimer er på plass. 587 900 av et budsjett på 700 000 kr til opprusting av skolekjøkkenet er i boks. Da er den kommunale støtten på 300 000 kroner og dugnadstimer regnet med. Klarer vi å komme i mål før påske?

En hyggelig overraskelse fikk vi i Reinli på konserten som kor og korps holdt sist lørdag. Overskudd fra arrangementet var tiltenkt gode formål i Reinli, men Reinligatn og menighetsrådet valgte å dele med HSV. Vi fikk 3000 kroner med tilbake til Hedalen. Disse er satt inn på HSV sin konto. Hjertelig takk!

Kommunestyret har bevilget 300 000 kroner, og hele prosjektet har et budsjett på 700 000 kr.

Vi håper å ha fullfinansiert prosjektet til påske slik at kan inngå kontrakter og sette i verk bestillinger. Kan flere være med på å ta et skikkelig tak?

  • Se oversikt over pengebidrag her.

  • Her finner du varslede dugnadsbidrag.

  • Se foreløpig prosjektbeskrivelse her.

Innsamlingen
Innsamlingen består av to deler: Det er mulig å gi arbeidstid, og i tillegg trenger vi penger. Verdien av dugnadsgaver og penger må altså være minimum 400 000 kroner.

  • Når det gjelder dugnadstimer, kan disse forhåndsmeldes til leder i HSV, Arne Heimestøl

  • Gaver til prosjektet betales direkte til HSV sin bankkonto
    6185 05 29832. Nå regner vi med at vi skal komme i mål, og etter påske innkalles styret i HSV til nytt planleggingsmøte.