Sist oppdatert: 30.03.2012 20:49

Ny aktivitetskalender

ARNE HEIMESTØL
 

Innen 1. august må Hedalen.no forsøke å finne ny løsning for aktivitetskalender og forum. Årsaken er at leverandøren som laget løsningen til oss i 2006, ikke lenger kan drifte programmet. Ny aktivitetskalender testes nå ut.

Dette er en gratisløsning Google står bak. Hedalen.no tilbyr lag og foreninger innlogg slik at alle som har ansvar for aktiviteter i bygda, kan legge disse inn i kalenderen.

Vi har hatt en slik kalender i flere år, men ikke alle har sett potensialet et slikt tilbud gir. Hedalen er ei svært aktiv bygd, og med godt samarbeid og varsling i tide, kan en bedre enn nå hindre møte- eller aktivitetskollisjoner.

Ta kontakt med redaksjonen på e-post redaksjonen@hedalen.no dersom ditt lag/din forening ønsker å legge ut sine aktiviteter.

  • Her finner du den nye kalenderen.