Sist oppdatert: 02.03.2012 22:04

Positivprisen

STIG SOLBREKKEN
  Sør-Aurdal kommune vil gjerne ha forslag på hvem som bør få positivprisen for 2011.

Positivprisen ble opprettet av Sør-Aurdal Næringsråd i 1990 og er til nå utdelt 17 ganger.

Statuttene for prisen, §2: "Personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/holdninger i Sør-Aurdal kommune.

Kandidaten skal ha vist et engasjement i næringssammenheng og en evne og vilje til samarbeid i bygdesamfunnet, ha mot til å stå på egne ideer og tørre å "stikke hodet fram". Kandidaten skal være en sør-aurdøl".

Positivprisen har sin opprinnelse innen næringsarbeidet i kommunen, og næringsaspektet er derfor vesentlig ved vurdering av kandidatene.

Forslag på kandidater
Alle innbyggere, bedrifter, lag og organisasjoner i Sør-Aurdal har rett til å foreslå kandidater.

Har du forslag? Send dette, med en kort begrunnelse, innen mandag 15. april 2012 til:

Sør-Aurdal kommune, avd. plan, næring og utbygging, 2920 Bagn, eller til e-post: stig.solbrekken@sor-aurdal.kommune.no.