Sist oppdatert: 05.03.2012 18:27

Det lysnet i skogen

TEKST: ARNE HEIMESTØL, LEDER I HSV
BILDER: ANITA TALA
  Sist lørdag var det ny dugnadsøkt på skolen. Denne dagen var det Kalevi Tala og Geir Øverby som stod for skogrydding mellom skolen og Hedalsheimen.

Flere store furuer ble fjernet på bakketoppen ved bo- og servicesenteret. Disse hadde så pass dårlig rotfeste at de på sikt kunne bli en trussel mot bygninger og vei. Nå står det igjen noen mindre, men pene trær, og her kan en tynke slik at det blir fri sikt til barnehagen og skolen.

I skråningen fra barnehagen til veien var det reneste urskogen, og sikten mot nord var heller skral. Nå er det ryddet, og det gjenstår å fjerne tømmer og ved.

Noen av furutrærne kan bli brukt som materialer for kunst- og håndverk. Resten vil bli fjernet med tømmerbil, og noen kroner kan havne i kassa til Hedalen Skoles Venner.

HSV takker dugnadskara for utmerket arbeid!