Sist oppdatert: 10.11.2012 21:51

Bildeglimt fra bygdekvelden 9.11.

ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 


Ca. 120 frammøtte


Programlederne Emmy Bakkom og Ola Jonny Fossholt


Husmorgruppa


Kjell Arne Berntsen fra Valdres natur- og kulturpark


Stig
 


Emma
 


Ronja og Kjell Ivar


Kundan Rockstad hadde innlegg om Fønhusgruppens aktiviteter.


Både Emmy Bakkom og Olaf  Ødegaard har greie på reindrift.


Geir Øverby er stolt bonde.


Rasmus Piltingsrud fortalte om Piltingsrud gård.


Arne Heimestøl oppsummerte Hedalen Skoles Venner sin innsats.


Rektor Arne Ruste takket venneforningen for innsatsen.


Magnus og Jeanett


Erik, Guttorm og Renate10. klasse hadde medansvar for arrangementet.


Rønnaug fikk æren av å åpne kjøkkenet. Marie Eikrem og Kåre Helland holder snora som Rønnaug klipper.


Hedalen ungdomslag framførte viser av Edvart Elsrud.


Line Wermundsen Mork var stolt hytteeier og løypelagsleder.


Jørn Damslora orienterte om bolystprosjektet


Sigrid Haugen fortalte om foreningen Bautahaugens venner.


Elling Fekjær og Eldor Bråthen orienterte om kirkejubileet i 2013.


Ordfører Kåre Helland takket for en innholdsrik kveld.


Ideen til kvelden var det Eldor Bråthen som hadde.