Sist oppdatert: 04.11.2012 06:22

Slutt på elgjakta for i år

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: MARIE AASLIE BRENDEN
   ─ I Sør-Aurdal har det vært et mål å redusere elgbestanden for å få ned omfanget på skogskader. Det målet synes det som om en nå har nådd, sier Ole Arne Huset. ─ Elgstammen i Hedalen er ung og i god kondisjon.

Noen jaktresultater
Vestsida jaktlag har felt 16 elger av en kvote på 22 dyr. I Vassfaret er det skutt 17 dyr, opplyser Magne Omsrud, som er godt fornøyd med årets jakt.

Bergekollen jaktlag er svært tilfreds med jakta. Vi har felt 11 dyr av en kvote på 12, forteller Marit Aaslie Brenden.

Snøen kom midt i oktober, og høyt oppe ble den liggende. Det gjorde årets jakt ekstra utfordrende flere steder. Særlig vanskelig er det å komme innpå los når det er snø som gir fra seg lyd. Det hører også med til sjeldenhetene at felt elg må kjøres ut med snøscooter.


Annas elg


Frakt av elgokse