Sist oppdatert: 11.11.2012 13:30

Skolekjøkkenet åpnet – veien videre

TEKST: ARNE HEIMESTØL, LEDER I HSV
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
  Rønnaug fikk æren av å åpne det renoverte skolekjøkkenet på bygdekvelden fredag 9.11.


Marie Eikrem fra styret i HSV sammen med Rønnaug og ordfører Kåre Helland.

I dette prosjektet er det lagt ned 252 dugnadstimer. Kommunen har bidratt med 300 000 kroner, det er samlet inn vel 288 400 kroner, og i tillegg er det gitt en oppvaskmaskin til en verdi av 19 800 kroner.

Fagarbeid
En del av dette prosjektet er betalt fagarbeid. Tor Einar Fekjær har hatt ansvar for snekkerarbeidene, Bagn Elektro ved Torgeir Kulterud har utført elektrikerarbeid og Ivar Lie & Sønner har hatt ansvar for rørleggerarbeidene. Vi tar også med at gangen mellom skolekjøkkenet og gymnastikksalen er renovert. Her er nytt gulvbelegg lagt av Skredbergene. Finn Holm Olsen har vært prosjektleder, og undertegnede har organisert dugnadsarbeidene.

Bedre enn fryktet
I flere år har det flate taket over gymnastikksalen og kjøkkenet hatt lekkasjer. Dette problemet ble løst i fjor. Skadene som hadde oppstått som følge av dette, var mindre enn fryktet. Dette kommer nok blant annet av solid utført bygningsarbeid da skolen ble oppført på slutten av 1960-tallet.

Gjennomføring
Rive- og ryddearbeidet ble gjennomført i slutten av juni, og fagarbeidene startet like etterpå. Dugnadsgjengen utførte blant annet omfattende sparklings-, pussing- og malearbeider. Kjøkkeninnredningen er levert av Sigdal. Og da fagarbeidene var slutt, var det dugnadsgjengens oppgave å få alt på plass igjen.

Rom for ekstratiltak
Gode anbud, mindre skader som følge av taklekkasje enn fryktet og omfattende dugnadsinnsats gjorde at vi kom bedre ut økonomisk enn minimumsbudsjettet la opp til. Dette gjorde at venneforeningen har funnet rom til å kjøpe inn nye kjeler og steikepanner som passer til de nye koketoppene, annet utstyr til skolekjøkkenet, nye lysarmaturer i taket, nye panelovner, nye bordplater til alle bordene, 20 nye stoler, ekstra elektrikerarbeider som gjør det mulig å bruke mer strøm på kontakter ved vinduene, en pent brukt sofagruppe og låser og dempere til de nye skapene.

Godt samarbeid med kommunen
Alle regninger betales av Sør-Aurdal kommune, og nå vil Hedalen Skoles Venner få en faktura der vi betaler det som overstiger kommunens investering på 300 000 kroner. Budsjettmessig er vi fortsatt noe på plussiden, og skulle det oppstå behov som ikke er dekket, kommer venneforeningen til å vurdere nye innkjøp. Skolekjøkkenet håper vi skal være et tjenlig lokale både for elevene og for lokalsamfunnet ellers.

Hvor er vi?
Hedalen Skoles Venner er inne i det tredje av foreningens fem virkeår. Til nå har vi lagt ned 1764 dugnadstimer, og vi har brukt rundt 350 000 kroner av egne midler. En god del av dugnadsarbeid er utført med maskiner. Verdien av slik innsats kommer i tillegg. Kommunens bidrag har til nå vært 600 000 kroner. En grundigere økonomirapport vil bli lagt fram på årsmøtet 22. januar.

Vi tar også med at det dette kalenderåret er utført utskifting av vinduer i gymnastikksalen og betydelig skogrydding mellom Hedalsheimen og skolen.

Veien videre
Styret har vedtatt at vi neste år vil satse på renovering av gymnastikksalen. Magne Omsrud har laget en beskrivelse av arbeider vi anbefaler utført, og planavdelingen har fått dette dokumentet sammen med estimerte kostnader. Vi har fått opplyst at kommunen nå vurderer denne saken i forbindelse med det pågående budsjettarbeidet.

Takk!
Foreningen Hedalen Skoles Venner er grepa stolte over det vi har fått til. Skolen vår var, som mange andre kommunale bygg, preget av manglende vedlikehold. Sammen med kommunen har vi tatt tak i denne utfordringen og nådd svært langt i forhold til målene vi satte oss.

Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt i prosjektene vi har gjennomført! Og skulle andre ønske informasjon om hvordan vi har organisert oss, stiller vi gjerne opp for å orientere.


Utdrag av presentasjonen vi la fram på bygdekvelden.


Grepa glad Granli (slik opplever venneforeningen plansjefen vår)