Sist oppdatert: 11.11.2012 13:35

Grepa stolt tå Bautahaugen

TEKST: SIGRID HAUGEN
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
  Her kommer et sammendrag av det jeg framførte på bygdekvelden i Hedalen 9.11.

Valdresmusea AS ble stifta i 2006 og er driftsorganisasjonen for Valdres Folkemuseum, Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger.

Valdresmusea har altså ansvaret for drifta av Bautahaugen.
Bygda Hedalen eier Bautahaugen Samlinger, har eget eierstyre, med Rønnaug Sørlie som styreleder siste fem år.


Styret for Bautahaugen samlinger:  Fra venstre Gunn Karin Fossholm, Elling Fekjær, Mari Goplerud Rygg (vara),  Rønnaug Sørlie og Tor Ingar Nordby. Olaf Ødegaard hadde forfall denne gangen.

Bautahaugen har gjennom åra vokst og utvikla seg til ei stor og interessant samling av hus og gjenstander, som på forskjellige måter dokumenter historia til Hedalen og Vassfaret. 

Bautahaugens Venner
Vi er mange som synes det er viktig å ta vare på historia, og formidle til de som vokser opp nå hvordan bygda her så ut før, og hvordan folk levde og arbeidde.

Bautahaugens Venner ble stifta i 2007. Har nå ca. 60 medlemmer, både aktive og passive, bosatt over hele Sør-Norge. Plass til flere! Medlemskontingen er beskjeden, 100 kr for enkeltmedlem, 200 for familie og 400 for bedrifter.

Vedtektenes § 2:
Bautahaugens Venner har til formål å arbeide for å fremme Bautahaugens Samlinger ved å øke oppslutningen om museet, gjøre mer synlig det museet arbeider med og støtte opp om arrangementene på museet. Det skal være god dialog med styret for Bautahaugen Samlinger.

Mange aktiviteter
I tråd med dette arrangerer vi i venneforeninga bl. a. temalørdager gjennom sommersesongen. I 2012:

Forskjellig håndverk, treskjæring, tæger- og nevararbeid, skinnfelltrykk, stopping og bøting, lefsebakst. Vi drømmer om et kokehus, slik at vi kan yste. Vi serverer tradisjonsmat: Rømmegraut, ertesuppe, potetsuppe og rabarbrasuppe. Klubb og vassgraut har vi også bydd på. Alle dager er vi 2 fra BHV som bistår omviseren med å være vertskap på Bautahaugen. Vi serverer kaffe og saft, rømme og vafler.


Godt samarbeid med deltidsansatte
Valdresmusea lønner omviser i ca. 8 uker i sommersesongen. Stort framskritt da de også tilsatte vaktmester, nå i 40 % stilling. Halstein Nerbye er særs en dyktig og flink vaktmester, som vi samarbeider godt med.


Hallstein snikkerer


Gode tilbakemeldinger
Bautahaugen mangler daglig leder. Det finnes grenser for frivillighet og dugnadsinnsats. Men med den positive utviklinga og entusiasmen som er rundt Bautahaugen nå, er det moro å være med og bidra gjennom BHV. For vi kan virkelig vara grepa stolte tå bygdemuseet vårt. Besøket øker hvert år. Vi får masse positive tilbakemeldinger. For bygdefolk er det blitt et en møteplass, og vi ser at flere og flere tilreisende og hyttefolk legger turen innom.

Litt mer av det vi gjør
På Bautahaugen er det en masse gamle gjenstander som bare har vært lagra. Vi har lagt mye arbeid i å få disse fram i lyset, og i sitt rette miljø. Nå sist Manseterfjøset med fast utstilling av gamle redskaper, fra jord- og skogbruk, snekker-skomakerverksted og smie.


Fra åpninga av Manseterfjøset

Låven oppå haugen har vi og rydda og gjort til utstillingslokale.
I fjor hadde vi forkleutstilling der, og i år var det votter. Og ei flott utstilling av brudekjoler i Galleri Bauta på Solstad.

Lørdag 8. desember blir det tradisjonell lysfest med julegrantenning og mange aktiviteter i samarbeid med flere andre: Husmorlag, husflidslag, Lions og skolen.

I tillegg til sjølve Bautahaugen med 15 hus, omfatter samlingene også Mølla, hele Bergsrud gard og ei verdifull gammal badstue mellom Bergsrud og Brunbakke. Vi i venneforeninga har sagt at vi først og fremst konsentrerer innsatsen vår om sjølve Bautahaugen.


Fra utstilling av votter

Kulturstien
Har og lyst til å nevne natur- og kulturstien, som jeg også har fått være med på å få i stand. Den går mellom Bautahaugen og kjørkja, ca 5,5 km, i vekslende terreng i skogs- og kulturlandskap.

Langs stien er det satt opp informasjonstavler om kulturminner, plante- og dyreliv. Det er flere avstikkere opp til hovedvegen. Fra hovedvegen er det i alt sju vegvisere med avstandsangivelse ned til kulturstien.
Jeg oppfordrer alle til å ta med gjester på ei vandring her – Hedalen natur- og kultursti kan vi og vara grepa stolte tå!


Fra kulturstien

Dialekta vår
Ein ting te. Skulle ønske vi og kunne var grepa stolte tå dialekta vår. Som vi veit, skil den seg ganske mykkjy i frå dialekta i øvre Valdres, ja øvre del tå Sør-Aurdal med. Som vi veit går skillet ved Garthus. Så det bli feil å omtala valdresdialekta som eit samlebegrep.

Det er litt trist å registrere at dialekta er i ferd med å bli borte hos dei unge, vi må antakelig akseptere at det er utviklinga. Men vi som e vøkse opp med hedalsdialekta, kan i allfall legge vekt på å bruke ho, og itte knote altfor mykkjy.

Der har vi som alle som er vertskap ved turistattraksjona våre ei muligheit te å formidle også den delen tå kulturarven vår.