Sist oppdatert: 14.11.2012 18:20

 


Kostratall for 2011

ARNE HEIMESTØL
  Kostra er et rapporteringssystem for norske kommuner og brukes på nasjonalt nivå. Systemet benyttes for å rapportere informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder i hver enkelt kommune.

Denne informasjonen sendes så til Statistisk sentralbyrå (SSB) som publiserer den. Tallmaterialet omfatter det meste av virksomheter som økonomi, skole, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester etc. Tallene belyser prioriteringer, dekningsgrad og produktivitet, men sier lite om kvalitet. (Kilde: Wikipedia)

Vi har laget grafisk framstilling av noen nøkkeltall for 2011 i Sør-Aurdal og sammenlignet med tilsvarende snittall for Oppland og landet som helhet.

  • Alle tallene kan du se her.