Sist oppdatert: 15.11.2012 17:44

Leder i "Valdres" 15.11.
Hederlig innsats for skolen

 

Fredagskvelden var en stor dag for hedølene. Da ble det renoverte skolekjøkkenet offisielt åpnet, og hedøler i lange baner feiret at enda et dugnadsprosjekt var i havn. 250 dugnadstimer er lagt ned, i tillegg til at det er samlet inn vel 288.000 kroner som sammen med kommunens bidrag på 300.000 kroner har lagt grunnlaget for en lenge nødvendig oppgradering av skolekjøkkenet ved Hedalen barne- og ungdomsskole.


Hedølene har vist en sjelden entusiasme for dette prosjektet, og det har vært relativt enkelt å hente inn dugnadshjelp og for den del maskinhjelp. Både arbeidet som er lagt ned, og hele prosjektet er løst på en forbilledlig måte. Dugnadsinnsatsen rundt skolen i Hedalen de siste årene framstår som en bauta i Valdres-sammenheng. Det er et flott eksempel på hva som skjer når et helt lokalsamfunn tar ansvar. Det minner også om ei bygd som vet verdien av å dra i lag til felles beste.

 

Det er dessverre en kjensgjerning at offentlige bevilgninger ikke alltid strekker til, og kommunale bygg blir svært ofte skadelidende. Det rammer igjen en tredje part, og semmert vedlikehold gir også et dårlig signal til brukerne.

 

Skolene er viktige trivselssentra, og det er derfor et prisverdig tiltak at bygdefolket sjøl ordner opp. Når det attpåtil blir i et slags fellesskap mellom skoleeier, elever, foresatte og bygdefolket, slår det ekstra positivt ut. Hedølene vet sjølsagt veldig godt at skolen er truet, og dette er derfor deres bidrag for å stogge iveren etter å sentralisere.

 

Hedalen har, noe vi knapt kjenner til fra andre steder, en egen venneforening for skolen, og det forteller litt om samholdet for å slå ring om skolen. Det er et klart signal til dem som måtte gå med "vonde tanker" om å sentralisere den vekk.