Sist oppdatert: 21.11.2012 17:09

Skummelt i Begnadalsbakka tirsdag kveld

ARNE HEIMESTØL
  – Jeg fikk meg en kraftig overraskelse da jeg kjørte ned Begnadalsbakka tirsdag kveld, forteller Geir Øverby. Plutselig kom jeg over på speilhålke, og jeg mistet kontrollen på bilen.

Øverby sier at han over en strekning på ca. 200 meter brukte hele vegbredden, og det var nære på at autovernet måtte komme til hjelp.
– Hadde jeg ikke hatt abs-bremser, hadde jeg ikke klart å holde bilen på vegen.

Trøbbel for flere
Etter hvert ble det flere som fikk lignende opplevelser. Noen kom seg ikke oppover, og andre fikk betydelige navigasjonsutfordringer på vei nedover. I løpet av kort tid fikk 175 flere meldinger om problemene.

Bremseprøver foretatt
Det hører med til historien at Mesta en halvtimes tid i forveien hadde foretatt friksjonsprøver, og da var føreforholdene tilfredsstillende. Entreprenør Håvard Sukke hadde fått beskjed om det.

Men så begynte det å regne kraftig, og i løpet av kort tid oppstod det mange farlige situasjoner. Til alt hell ble det verken personskader eller skader på kjøretøy. Sukke ble varslet og dro over åsen med én gang for å strø.

Rask utrykning
– Det er flott at Sukke rykket ut, sier driftsleder Gunnar Bjørgo i Mesta. – I slike situasjoner skal vegen strøs innen fire timer, men det er selvsagt bra om det skjer før denne fristens utløp. Vi har en godt definert kontrakt med Statens vegvesen der alle standardkrav og tidsfrister er beskrevet. Disse kravene og fristene har vi som målsetning å overholde til enhver tid.

Bjørgo forteller at føret kan variere mye fra sted til sted. At publikum varsler entreprenør og/eller 175 når føret er skummelt, er en stor fordel.
– Håvard Sukke og øvrig brøyte- og strømannskap i Valdres har gjort en kjempeinnsats både de siste dagene og tidligere i høst i forbindelse med krevende vær- og føreforhold.

Godt fornøyd
– Generelt sett er jeg godt fornøyd med vintervedlikeholdet i Hedalen og på vegen til Begnadalen, sier drosjeeier Ola Jonny Fossholt. Han har for tiden fem biler som jevnlig kjører på veiene Sukke brøyter og strør.
– Det er for tiden store førevariasjoner. Det bør trafikantene ta hensyn til, minner Fossholt oss om.