Sist oppdatert: 23.11.2012 05:48

Mesta rydder kvist

ARNE HEIMESTØL
  I midten av desember regner Mesta med å være ferdige med kvistryddingsprosjektet som er igangsatt på alle fylkesvegene i Hedalen.

To maskiner er i arbeid. Den ene kapper kvist. Den andre frakter den til høvelige steder i vegskråninger. Flere har merket seg at dette tiltaket både gir bedre sikt, og at kvisten som blir fjernet, blir plassert slik at den ikke er til sjenanse.

Vegens frie rom
I Hedalen har det flere steder vokst kvister inn over vegbanen. Dette er særlig synlig ved Landsen. Om vinteren har dette ført til at snø- og isdekte greiner har vært en utfordring for større kjøretøyer.

–Arbeidet er satt i gang for å etablere vegens frie rom. Dette rommet er et område som strekker seg 1 m ut fra vegkant og 5 m opp fra vegbanen. For at ikke kvist skal komme inn i dette området, er det definert en vekstsone som strekker seg ut til 3 m fra vegkant og 5,5 m over vegbane, forteller Syver Øistuen i Statens Vegvesen.

For at driftsoperatøren skal ha mulighet for å opprettholde vegens frie rom, ryddes området ut til ytterkant av vekstsonen. På trær som er over 5 cm i diameter, kappes kun kvister.

Privat beplantning
Vegetasjon som er plantet som hekk, beskjæres i samråd med grunneier. Større trær, som tuntrær og alleer, kan beskjæres dersom greiner strekker seg inn på vegens eiendomsområde. De kan beskjæres i eiendomsgrense, men en vil prøve å gjøre dette nærmest mulig stammen uten å ødelegge den.

– Vi ser at en del yngre skog står på skrå mot vegbanen. Med det utstyret som benyttes, er det vanskelig å unngå at stammer blir kappet av. Skjer dette slik at alle greiner blir borte, forsøker en å ta ned resten av stammen på barmark, sier Øistuen. – Det er ellers en regel at det ikke skal ligge igjen kvist som er til sjenanse for vegfarende eller naboer.