Sist oppdatert: 28.11.2012 06:28

Tjuvstart på jubileumsåret

TEKST: ANNE HILDE ØIGARDEN
BILDER: ARNE HEIMESTØL
 

Det blir tjuvstart på jubileumsåret for Hedalen stavkirke med oppsiktsvekkende opplysninger om bjørneskinnet i kirka. Torsdag 6. desember kl. 19.00 slippes nyheten – hvor gammelt er bjørneskinnet? Har hedølingene bygd sin identitet på feil grunnlag, eller blir det grunn til å feire?

 

 

 

Bjørneskinnet i Hedalskirka er ett av mange slike skinn nevnt i kirker i Norge. Bjørneskinn i kirker finnes også i kirker i Sverige, Finland og Island. Bare få kirker i Norge har fremdeles et bjørneskinn. Tradisjonen går tilbake til førkristen tid.

 

Bjørneskinnet i Hedalen er svært sentralt i denne sammenhengen. Hva er bakgrunnen for bjørneskinn i kirker? Er det noe sannhet i sagnet om bjørneskinnet i Hedalen? Hvor gammelt er egentlig Hedals-skinnet?

 

Bjørnelabber og bjørneklør i kirker er en annen variant av det samme fenomenet. Ulnes kirke har en bjørnelabb og i Mo kirkeruin fant man en bjørneklo. I mange andre kirker er det funnet bjørneklør.  Og noen kirker har innrissede eller utskårne bjørnefigurer.

 

Etter seks års arbeid kan seniorkonservator Jahn Børe Jahnsen presentere resultatet av sine undersøkelser om ”bjørnen i kirken” i bokform. At boklanseringen skjer i Hedalskirka er helt bevisst og viser hvor viktig Hedalsbjørneskinnet er.  Kom og lær noe nytt om lokalhistorien! 

 

Musikk ved  Anne Margrethe Wilter og Kirsten Greaker Heimestøl, salg av  boka ”Bjørnen i kirken”. Velkommen til Hedalen stavkirke 6. desember kl.19.00! Kollekt til jubileumsåret.

 

 

På vegen av jubileumskomiteen, Hedalen stavkirke 850 år,

Anne Hilde Øigarden

Prost i Valdres