Sist oppdatert: 07.11.2012 06:50

I reinfjellet

ARNE HEIMESTØL

 

bygdekvelden fredag 7.11. vil Olaf Ødegaard fortelle om reindrift. Han er medeier i Filefjell reinlag – som har hatt vinterbeite for reinsdyr i Hedalsfjella siden laget ble startet i 1945.

For knapt to år siden kom boka "I reinfjellet" ut i et opplag på 2000. Den kan du få kjøpt på Joker eller på bygdekvelden. Boka omfatter litt historikk, hvordan laget driver i dag, samt beskrivelse av områdene reinen ferdes i fra Hemsedalsfjella/Filefjell i vest til Hedalsfjella/Vassfaret i øst.


Foto: Olaf Ødegaard


Foto: Line W. Mork

Reinlaget driver med kjøttproduksjon med en reinsflokk som hovedsaklig består av simler. Det er mest kalver som slaktes. De største blir livdyr. Flokken består av 80 % simler, 10 % hannkalv og 10 % hokalv.  Vinterflokken er i dag på ca. 3000 dyr, og i underkant av 2000 dyr slaktes hvert år.

Reinflokken går kun på naturlig beite, og det er til enhver tid litt færre dyr enn det vinterbeitene tillater.

Boka "I reinfjellet" er på 156 sider og inneholder en rekke flotte bilder fra kommunene Lærdal, Vang, Hemsedal, Vestre Slidre, Nord Aurdal, Sør Aurdal, Flå og Nes.