Sist oppdatert: 08.11.2012 19:51

Stolt av ansatte i Sør-Aurdal

ORDFØRER KÅRE HELLAND
  Sykefraværstallene for 2. kvartal er offentliggjort. De viser at Sør-Aurdal kommune har satt ny rekord i lavt, legemeldt sykefravær! Tallet er 6,2 %. Landsgjennomsnittet er 7 % i kommunesektoren.

Men det er ikke nok med det. Våre egne beregninger for 3. kvartal er enda bedre. Et totalt fravær på 5,3 % – som er rekordlavt. Nå skal det sies at 3. kvartal normalt er det kvartalet som har lavest fravær gjennom året.

Tallet fremkommer slik av de offentlige ved 2. kvartal:
Antall tapte dagsverk (1053) i prosent av antall avtalte dagsverk (17066).
Tapte dagsverk i 2. kvartal viser er 1053 mot 1548 i samme kvartal i 2011.

Nedgang på 495. Jeg skal ikke forsøke sette opp noen lek med talleksempler, men tar vi et forsiktig anslag, vil jeg tro at vi ligger med en netto besparelse på mellom 4-500 000 kr pr. kvartal vi har så lavt sykefravær. Tar vi med 3. kvartal, blir dette tallet ganget med 2.

Jeg vet at dette svinger, og at man ikke skal se seg blind på tall. Men når det er en nedadgående tendens over tid, tyder det på at det jobbes godt både i administrasjonen og avdelingene. Det går en farsott om GREPA STOLT TÅ VALDRES. Jeg er GREPA STOLT TÅ ANSATTE I SØR-AURDAL.

Jeg skal ikke fremheve noen, men jeg skal love at det kommer kake på bordet noen plasser etter dette.
Jeg vil referere Isak Dybdahl som er Rådgiver i NAV Arbeidslivssenter i Oppland som sier:

”Jeg synes det er veldig bra at Sør-Aurdal kommune har politikere som etterspør hva som skjer med sykefraværet og hvordan det jobbes for å få det ned, ref. kommunestyremøte 16.2. og dialogkonferansen 14.6.
Gratulere i alle fall, og kjøp gjerne kake!”