Sist oppdatert: 18.10.2012 20:02

Kritikk av IKT-Valdres?

SVEIN BAKKE
 

Viser til artikler på nettsiden til avisa Valdres og Hedalen.no. Det er i artikkelen referert til skolegruppa i Sør-Aurdal. For å gjøre det klart med en gang: Skolegruppa stiller seg ikke bak denne kritikken.

 

Mandatet til denne gruppa er å optimalisere skolene i Sør-Aurdal gjennom samarbeid mellom fagfolk, foreldre, administrasjon og politikere.

Målet er en så god skole som mulig i kommunen vår. For å få til det måtte vi vite hvor vi står i dag. Neste steg, hva gjør vi for å nå målet.

Skolegruppa inviterte seg selv til alle skolene for å snakke med lærere og rektorer. Vi møtte en engasjert og dyktig lærerstab som virkelig står på og gjør en kjempejobb for elevene.

 

Enkelte ting fungerte ikke optimalt, og disse tingene har skolegruppa lagt inn i et kartleggingsdokument. Dette dokumentet er grunnlaget for videre arbeid med å få til en optimal skole i Sør-Aurdal. Dette arbeidet er vi godt i gang med. Vi har hatt møter med administrasjonen og Utdanningsforbundet og utfra dette dratt en foreløpig konklusjon.

 

Så er det slik at en komite nedsatt av kommunestyret skal rapportere tilbake til oppdragsgiver, nemlig kommunestyret.  Skolegruppa ble enig om at vi skulle spille inn de tiltakene som må inn i budsjett 2013 til formannskapet der budsjettrammene skulle settes. Dette ble gjort på formannskapsmøtet 06.10.13. Dette for å signalisere at noen tiltak for en bedre skole koster penger. Dette var det eneste som skulle komme ut før saken kommer i kommunestyret.

 

Så har det skjedd en glipp. Kartleggingsdokumentet er blitt offentligjort. Der kommer de tingene som ikke fungerer optimalt fram, deriblant IKT-Valdres. Jeg kan forstå at dette kan virke som kritikk, men det er en kartlegging av hvordan ting fungerer og et grunnlag for å bli bedre.

For å bli bedre må man samarbeide, og det er vi i gang med. Jeg har ikke møtt annet enn lutter velvilje hos IKT-Valdres til samarbeid for å få til en optimal IKT-løsning. IKT-valdres stiller på alle skolene i Sør-Aurdal for å delta i undervisning med ikt-verktøy for å kartlegge problemer. Det er de som har denne kompetansen. Det er samarbeid.

 

Jeg har vært i kontakt med IKT-Valdres og beklaget glippen med aebeidsdokumentet.

 

Så må jeg bare si til slutt: Det er vi politikere som har ansvaret for å legge forholdene til rette for å optimalisere skolen.

Leder for Skolegruppa i Sør-Aurdal

Svein Bakke