Sist oppdatert: 18.10.2012 20:10

Uttalelse

OLAV KRISTIAN HUSEBY
 

Skolegruppa, som undertegnede er en del av, er jo ikke de som i første ledd kritiserer IKT-Valdres, men vi har formidlet kritikken som brukerne har hatt av noen av deres tjenester. At IKT-Valdres tar dette seriøst og vil forbedre tjenesten, er bra. Jeg tror at de vil lykkes i arbeidet.
 

At dokumenter, i form av referater fra gruppas møter er kommet i offentlighetens lys, tar jeg ansvar for. Jeg har stilt spørsmål i kommunestyret  om behandling av slike dokumenter, og det har blitt gjort rede for lover og praksis rundt dette.

 

Når spørsmål om gruppas arbeid har kommet opp, har jeg derfor kunne vise til disse referatene, for å vise vår fremgang i arbeidet med å gjøre skolene i Sør-Aurdal enda bedre.
 

Et arbeidsdokument er ikke det samme som et referat, og dermed ikke offentlig. I dette tilfellet var dokumentet av et slikt innhold, at det var en kortversjon av de offentlige dokumentene og derfor en enkel vei til å gi korrekt informasjon.  Jeg beklager om dette ble feil.

 

Når pressen ønsker å gripe fatt i en sak, og vil skrive om dette, er det alltid best om de får adgang til så korrekt informasjon som mulig (så lenge det er offentlig).

 

Hedalen.no har i denne saken gjort et grundig arbeid, og alle, som arbeider med skoleutvikling i vår kommune, har hatt anledning til å ytre sin mening og godkjenne saken før publisering.

 

Jeg ønsker å gi ros til redaktøren for grundig arbeid, og håper, og vet, at vi kan gjøre dette til en god sak med lykkelig slutt.