Sist oppdatert: 30.10.2012 06:35

110 år siden innvielsesfest

ARNE HEIMESTØL
 

30. oktober 1902 var det innvielse av den nyrestaurerte Hedalen stavkirke. Frammøtet var, som vi ser på bildet, svært godt.

En gammel kommuneprotokoll for Hedalen sogn viser at restaureringsarbeidet var budsjettert til å koste 18 600 kroner, men sognestyret trodde at utgiftene kunne innskrenkes til 16 000. Sluttegningen ble på
12 321,55 kroner.

I forbindelse med restaureringa av kirka ble det også utført utvidelsesarbeider på kirkegården. Av protokollen, som ble skrevet av Edvart Elsrud den eldre, framgår at dette arbeidet kom på 1525,41 kroner.

På denne tiden hadde Hedalen en "nogenlunde konstant befolkning" på 900, og i kirken var det plass til 270. I vår tid er det, etter gjeldende ordning, kun plass til 210.


Dette bildet finnes på Goplerud


Denne teksten finner vi bak på bildet.