Sist oppdatert: 30.10.2012 17:55

HILMAR og fotballavslutning

MONA STRANDBRÅTEN OG ELLEN SKRINDE ØVERBY
 

Søndag 28.oktober arrangerte Begnadalen og Hedalen IL fotballavslutning. I den anledning benyttet Hedalen IL, som de pleier hvert år, å dele ut HILMAR.

Heidi Aaslie, leder i Hedalen IL, stod for overrekkelsen sammen med fjorårets prisvinner Arild Dammen. Her er begrunnelsen:

Årets HILMAR går til en person som har gjort en stor innsats for idrettslaget administrativt og organisatorisk og med stor dugnadsinnsats.
Årets prisvinner har vært med i styret i Hedalen Idrettslag i mange år og hatt verv som har krevd mye av fritiden.

Prisvinneren har blant annet i flere år vært leder av idrettskolen, lagleder for fotballag, arrangør av skirenn og hopprenn, leder for fotballgruppa, aktiv i hoppgruppa og med i styringsgruppa for ballbingen.

Prisvinneren har alltid stilt opp når dugnader og loddsalg skal organiseres og utføres. Vinneren var et aktivt og viktig medlem av styret i en periode da idrettslaget hadde mange prosjekter og mye byggevirksomhet. Prisvinnerens kompetanse ble bl.a. brukt til å organisere prosjektene, skrive søknader for å hente ut midler og ikke minst holde styr på rapportering og økonomi i de ulike prosjektene.

Prisvinneren er nok mest kjent for å ha ledet fotballgruppa i mange år. Her gjorde prisvinneren en kjempejobb med å organisere aktiviteten, sikre trenere til alle lag, rekruttere nye dommere via dommerkurs og fremme et godt samarbeid med fotballgruppa i Begnadalen, noe som har sikret et fotballtilbud i mange år, selv med små barnekull. Og ikke skal det glemmes alle timer og mil som er kjørt med bilen full av fotballspillere til kamper rundt omkring i Valdres.

Prisvinneren er ikke et menneske som søker oppmerksomhet, men som jobber effektivt og målrettet i det stille. Prisvinneren har god evne til kommunikasjon, er positiv og har et jevnt godt humør. Slik har prisvinneren oppnådd både tillit og respekt.

Årets verdige prisvinner er Leikny Hartvigsen.


 


Hedalen idrettslags gutter 14 var i år puljevinnere i sin serie. Guttene fikk overrekt diplomer og en pokal som nå står i utstillingen på skolekjøkkenet . Trener Jan De Vries og lagleder Amund Grønhaug har ledet laget fra seier til seier, og guttene har utviklet seg mye gjennom sesongen.

Begnadalen IL og Hedalen IL har i år hatt to knøttelag, to miniguttlag, minijentelag, lillejentelag, lilleguttlag, småguttlag og småjentelag. Noen jenter har også spilt på 11-er samarbeidslaget i Sør- Aurdal i tillegg til småjente.

På avslutningen fikk alle spillerne sin velfortjente premie, og dommerne fikk hver sin dommerfløyte. Det ble servert pølser, brus, kake og kaffe.

Som leder i fotballgruppa i Hedalen IL vil jeg takke for en aktiv sesong.
En ekstra stor takk til alle dere som stiller opp som lagledere og trenere. Det gjelder også de som har tatt ansvar for fotballbanen ,alt det materielle og ikke minst kiosken – den gir viktig inntekt for idrettslaget (ingen nevnt-ingen glemt). Dere har mange oppgaver og mye å holde styr på. Det er ingen sak å være leder når en har pliktoppfyllende, engasjerte og lettvinte mennesker å ha med å gjøre.

Så nå er det bare og forbrede seg til neste fotballsesong , men først tar vi en velfortjent liten pause.